Nieuwsbrief 4, 17 maart 2020

Leden reageren massaal | onderzoek schade | noodfonds culturele sector | annuleringen
 
COVID-19_composite10
Leden Cultuurconnectie reageren massaal op coronacrisis

Alle leden van Cultuurconnectie hebben de activiteiten waarbij publiek betrokken is, stilgelegd tot 6 april 2020. De leden van Cultuurconnectie tonen hiermee een enorme eensgezindheid en verantwoordelijkheidszin, en dat verdient een enorme pluim. Cultuurconnectie schreef een brief aan haar leden om eenieder in deze moeilijke tijden een hart onder de riem te steken. Cultuurconnectie volgt de ontwikkelingen op de voet en werkt achter de schermen keihard aan voorzieningen en maatregelen die het leed kunnen verzachten. Niet alleen in financiële en organisatorische zin voor de lidorganisaties, maar ook in de ondersteuning voor medewerkers en opdrachtnemers. Ook verzamelen wij best practices hoe met deze crisissituatie om te gaan, zoals het lesgeven op afstand en online aanbod; hiervoor zullen wij binnenkort een pagina inrichten bij de branchespecifieke informatie op de speciale microsite, die voortdurend bijgewerkt zal worden zodra nieuwe informatie beschikbaar komt.

Lees meer...
Consequenties voorjaarscongres Cultuurconnectie

Met het oog op de geldende richtlijn om geen grote samenscholingen te hebben, heeft het bestuur van Cultuurconnectie heden besloten om de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Cultuurconnectie niet fysiek te laten plaatsvinden. Er wordt onderzocht om de ALV en de noodzakelijke verenigingsbesluiten via digitale wegen alsnog te laten plaatsvinden op 23 april 2020. De leden van Cultuurconnectie ontvangen hierover nader bericht. Het congresgedeelte van 22 april 2020 komt in zijn geheel te vervallen. De mogelijkheid om het beoogde voorjaarsprogramma te verplaatsen en het najaarcongres van 19 november 2020 tot een tweedaags congres uit te breiden (18 & 19 november 2020), is momenteel in onderzoek. Verder bekijkt Cultuurconnectie de mogelijkheid om voor de zomer een digitale bijeenkomst te organiseren om de impact van de coronacrisis op onze branche met elkaar te kunnen bespreken. Ook hierover ontvangen leden en stakeholders nader bericht.

Lees meer...
COVID-19_schade_4x3
Onderzoek schade coronamaatregelen

Voor het bepalen van de noodzakelijke steun voor onze branche, is het essentieel dat wij als branche informatie aanleveren. Cultuurconnectie heeft een onderzoek gestart om de economische gevolgen van de maatregelen rondom de uitbraak van het coronavirus in kaart te brengen. Dit onderzoek is gericht op structureel gesubsidieerde centra voor de kunsten, muziekscholen en volksuniversiteiten. Ook niet-leden van Cultuurconnectie die actief zijn in de cultuureducatie vragen wij om aan het onderzoek mee te doen.

Lees meer...
OCW_Ingrid_van_Engelshoven
Noodfonds culturele en creatieve sector

Op vrijdag 13 maart 2020 heeft de minister van OCW een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief schrijft zij onder meer "dat de instellingen de ontwikkelingen en richtlijnen nauwgezet volgen. De belangen en zorgen van deze sector worden meegenomen in de rijksbrede maatregelen. Over de aangenomen motie, die oproept tot een steunpakket voor de culturele sector, ben ik in overleg met de minister van Financiën over hoe we deze motie het beste kunnen uitvoeren."

Lees meer...
Logo_CBCT_4x3
Geplande audits CBCT uitgesteld

In verband met de landelijke ontwikkelingen rondom de uitbraak van het coronavirus, heeft de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) na goed overleg besloten om de geplande audits van maart en april te verplaatsen. De CBCT neemt op zo kort mogelijke termijn contact op met de betrokken partijen om verdere toelichting te geven en een nieuwe planning af te spreken. Heeft u vragen? Dan kunt u uiteraard contact met hen opnemen via 070- 309 0222.

Lees meer...
2019.01.21_Werkconferentie_Arbeidsmarktagenda
Werkconferentie Arbeidsmarkt

Op 14 april 2020 staat vooralsnog de volgende werkconferentie Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Sector gepland. Omdat deze datum buiten de huidige maatregelen valt, is het nog onzeker of de werkconferentie wel of niet doorgaat. Daarom toch deze 'save-the-date'. Ben je kunstenaar, creatief professional, zzp’er of werk je bij een culturele of creatieve organisatie? Reserveer dan alvast deze datum in je agenda.

Lees meer...
 
Certificering
 
Logo_CBCT_4x4

Onlangs ontving het volgende lid van Cultuurconnectie het certificaat 'Kwaliteit in Beeld':

Cultuurconnectie feliciteert directeur Tineke van Ham (Rijnbrink) én haar medewerkers met het behalen van het certificaat 'Kwaliteit in Beeld'.

Een overzicht van alle gecertificeerde organisaties kunt u vinden op de website van de CBCT. Voor meer informatie over kwaliteitszorg kunt u terecht bij Jan-Willem Kluën of kijk op www.cultuurconnectie.nl/certificering.

 
Ledennieuws
 
Artiance logo vierkant
Thuis met Artiance

Ons lid Artiance gaat ook echt drie weken dicht, want het is gewoonweg het meest verstandig om thuis te blijven. Maar voor Artiance betekent dit niet om bij de pakken neer te zitten: drie weken geen muziek, tekenen, schilderen, theater maken, zingen, dansen? Nee natuurlijk niet! Elke werkdag om 13:30 uur krijgen cursisten een opdracht online: Thuis met Artiance! Deze voer je uit, alleen of met je familie en elke week wordt de mooiste, meest ludieke reactie beloond met een Artiance hoodie. Artiance plaatste een mooie opgewekte video online over #ThuisMet Artiance.

 
Personalia
Pauline Folkert nieuwe directeur Muziek en Dansschool Heiloo

Pauline Folkerts is per 1 februari 2020 als directeur van start gegaan bij Muziek- en Dansschool Heiloo.

 
Agenda
 
COVID-19_Quarantaine
Annuleringen

In verband met de maatregelen omtrent de uitbraak van het coronavirus worden veel bijeenkomsten en evenementen afgelast of tot nader order uitgesteld. In geval van wijzigingen in de situatie van afgelaste of uitgestelde bijeenkomsten, zal dat in onze agenda worden bijgewerkt.