Nieuwsbrief 5, 7 april 2020

Bericht van Jan Brands | tekst CAO KE | corona-casuïstiek | NOW-loket geopend | VGZ
 


Beste lezers,

In de hoop dat het met jullie gezondheid en die van jullie naasten goed gaat, hierbij een persoonlijke update over de meest recente stand van zaken in deze roerige corona-tijden. Het bureau van Cultuurconnectie krijgt veel vragen binnen over zeer uiteenlopende kwesties, momenteel nagenoeg alle gerelateerd aan de coronacrisis. We houden als Cultuurconnectie iedereen zo goed en compleet als mogelijk op de hoogte van de zaken die voor jullie, jullie organisaties en de branche in zijn geheel relevant zijn. Wij doen dit wel met gepaste terughoudendheid: pas wanneer er daadwerkelijk besluiten genomen of maatregelen afgekondigd zijn, informeren we jullie zo snel als mogelijk via alle kanalen die wij tot onze beschikking hebben. Lees verder om te zien hoe en waarom wij dat doen.

Jan Brands, directeur Cultuurconnectie

Lees meer...
CAO_stemming_vergadering
Tekst CAO Kunsteducatie 2019-2021 gereed

Brancheorganisatie Cultuurconnectie en de vakbonden Kunstenbond en AVV hebben op 2 april 2020 de definitieve tekst van de ‘tussen-CAO Kunsteducatie 2019-2021’ vastgesteld. De CAO Kunsteducatie is vervolgens op 3 april aangemeld bij het ministerie van SZW. De CAO Kunsteducatie heeft een looptijd van twee jaar: vanaf 1 juli 2019 tot 1 juli 2021. De CAO Kunsteducatie zal tevens op korte termijn worden voorgedragen voor algemeen verbindend verklaring bij het ministerie van SZW. Het blijft de wens van Cultuurconnectie een gezamenlijke CAO met de Openbare Bibliotheken te sluiten. Er wordt aan bibliotheekzijde nog steeds intensief overleg gevoerd met de vakbonden over bibliotheekspecifieke bepalingen.

Lees meer...
Taskforce_4x3
Taskforce inventariseert

De culturele en creatieve sector houdt nauw contact met het ministerie van OCW en de Tweede Kamer over de gevolgen van het coronavirus. De hiervoor opgerichte taskforce beschrijft de sectorspecifieke problematiek, inventariseert de schade op de kortere en de langere termijn, en ontwikkelt voorstellen voor ondersteuning van de cultuursector. De taskforce doet aan iedereen een oproep om branchespecifieke casussen aan te dragen om het betoog van de taskforce met praktijkverhalen te illustreren.

Lees meer...
COVID-19_NOW-loket
Loket NOW geopend

Nadat de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) op 31 maart jongstleden is uitgewerkt en gepresenteerd, is nu (per 6 april 2020) ook het loket geopend voor aanvragen. Cultuurconnectie informeerde haar leden op een eerder moment per ledenbrief diepgaander over deze regeling. De algemene informatie hierover vind u op de website van de Rijksoverheid of ga naar de website van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) via onderstaande link.

Lees meer...
COVID-19_Microsite_4x3
Updates coronamicrosite

Cultuurconnectie houdt de corona-microsite voortdurend up-to-date. Zo zijn de volgende onderdelen bijgewerkt met nieuwe, actuele informatie:

Lees meer...
VGZ
VGZ biedt een steuntje in de rug

Het zijn onzekere tijden en de maatregelen rond het coronavirus raken ons allemaal. Mogelijk heeft u vragen over het coronavirus en uw zorgverzekering. Of maakt u zich zorgen om uw persoonlijke financiële situatie. Heeft u een zorgverzekering bij preferred supplier VGZ? VGZ helpt u graag verder en kijkt samen met u naar de beste oplossing.

Lees meer...
 
Certificering
 
Logo_CBCT_4x4

Onlangs ontving de volgende organisatie het certificaat 'Kwaliteit in Beeld':

N.B. Vanwege de nauw vervlochten samenwerking van dit docentencollectief met onze lidorganisatie DE KOM doen wij bij uitzondering melding van de succesvolle certficering van een niet-lid.

Cultuurconnectie feliciteert het docentencollectief De KunstKOMbinatie met het behalen van het certificaat 'Kwaliteit in Beeld'.

Een overzicht van alle gecertificeerde organisaties kunt u vinden op de website van de CBCT. Voor meer informatie over kwaliteitszorg kunt u terecht bij Jan-Willem Kluën of kijk op www.cultuurconnectie.nl/certificering.

 
Ledennieuws
 
Logo_Rotterdamse_VU
Rotterdamse Volksuniversiteit

Na de eerste corona-maatregelen van donderdag 12 maart en zondag 15 maart sloot ook de Rotterdamse Volksuniversiteit haar deuren. In die dagen was er veel contact met directeuren van andere Volksuniversiteiten. Hoewel vele volksuniversiteiten online lessen zijn gaan aanbieden, heeft de Rotterdamse Volksuniversiteit ook voor andere strategieën gekozen, passend bij hun eigen organisatie. Teun de Booij, directeur van de Rotterdamse Volksuniversiteit, vertelt hierover.

24creatief.nl_4x4
24creatief.nl

In deze bijzondere tijd zitten de kunstenscholen in Noord-Holland niet bij de pakken neer. Integendeel. De Vereniging Overleg Cultuurparticipatie en Kunsteducatie Noord-Holland (OCK), een collectief van 23 Noord-Hollandse kunstenscholen, heeft in no-time een nieuw online platform ontwikkeld: www.24creatief.nl. Een website voor iedereen die thuis lekker creatief bezig wil zijn.

NN_ HVliegenthart_4x4
Nieuwe Nobelaar: hart voor cultuur

De coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen en laat niemand onaangeraakt. Het geeft steun om terug te horen hoe eenieder de directe gevolgen van de coronacrisis het hoofd biedt en daar zijn eigen oplossing in weet te vinden. Hilde Vliegenthart, directeur-bestuurder van de Nieuwe Nobelaer uit Etten-Leur, vertelt over wat zij met haar organisatie mee- en doormaakte.

Han_Eygenraam_4x4
Interview vertrekkend directeur Han Eygenraam

Han Eygenraam is per 31 maart jongstleden als directeur van Kunsteducatie Walcheren vertrokken. Door de coronamaatregelen was een persoonlijk afscheid en dankwoord niet mogelijk. Daarom dankt Cultuurconnectie Han voor zijn jarenlange inzet binnen de branche via deze weg en door het interview te delen dat op de dag van zijn vertrek in PZC verscheen: "Het is een rare tijd om weg te gaan. Alle culturele activiteiten liggen stil door de coronamaatregelen, terwijl er juist daardoor ook veel creativiteit vrijkomt. Het is raar om te zeggen dat dat leuk is, maar het zorgt wel voor innovatie. Het doet nu pijn, maar ik weet dat er ook veel veerkracht in de culturele sector zit.”

 
Agenda
 
ALV_teleconference_4x3
ALV online bijeenkomst

Het bestuur van Cultuurconnectie heeft in verband met het coronavirus besloten de Algemene Ledenvergadering (ALV)  als online bijeenkomst te laten plaatsvinden op 23 april 2020. Leden van Cultuurconnectie worden hierover geïnformeerd via het besloten Ledennet.