Oproep taskforce culturele en creative sector

De culturele en creatieve sector houdt in een breed samenwerkingsverband nauw contact met het ministerie van OCW en de Tweede Kamer over de gevolgen van het coronavirus. Na het aannemen van de motie Jetten in de Tweede Kamer is een taskforce opgericht met de koepels Creatieve Coalitie, Federatie Creatieve Industrie, Federatie Cultuur, het Erfgoedplatform en Kunsten ’92. De taskforce beschrijft in samenspraak met de diverse partijen de sectorspecifieke problematiek, inventariseert de schade op de kortere en de langere termijn en ontwikkelt voorstellen voor ondersteuning van de cultuursector.

Oproep

De taskforce wil haar betoog illustreren met een aantal casussen uit de praktijk; deze verhalen kunnen net wat meer beeld geven van de crisissituatie waarin organisaties zich bevinden. Namens de taskforce roept Cultuurconnectie organisaties binnen de branche kunst- en cultuureducatie om hun verhalen te delen. Het gaat dan specifiek om de beschrijving van problematische situaties waarvoor de taskforce oplossingen probeert aan te dragen aan de ministeries. Suggesties zijn daarin eveneens welkom. Zou u voor ons uw casus kort en krachtig willen beschrijven? Eventueel versterkt met fotomateriaal? Hieronder hebben we een aantal vragen onder elkaar gezet die wellicht kunnen helpen bij het opschrijven van het verhaal.

CASUS

  • beschrijf in het kort de activiteit van uw organisatie en hoe de coronamaatregelen u nu belemmeren in de uitvoering van de kerntaken van uw organisatie;
  • heeft u het formulier van het meldpunt schade coronacrisis al ingevuld? Doe dit alsnog en verwijs in uw casusbeschrijving naar uw opgave;
  • wat betekent de huidige sluiting en de financiële schade voor de organisatie, de werknemers en de freelancers?
  • wat speelt er nog meer? Zijn er andere organisaties en/of bedrijven in de keten die ook schade ondervinden van de sluiting?
  • wat is er nodig om de komende tijd overeind te blijven?
  • zijn er voorbeelden te noemen van acties die u al ondernomen heeft? Zijn daarbij aspecten te noemen die uw organisatie zouden helpen om uw acties te verbeteren?
  • vergeet niet de praktische informatie te vermelden, zoals de naam van uw organisatie, directeur/woordvoerder, vestigingsplaats/verzorgingsgebied en contactinformatie.

Stuur uw casus op naar info@cultuurconnectie.nl onder vermelding van uw organisatie, de contactpersoon en contactinformatie waaronder wij u kunnen bereiken, mochten er vragen zijn.