Nieuwsbrief 6, 28 april 2020

Wetgevingsoverleg 28 april | concernmaatregel NOW | 'spelregels' | nieuwe leden
 
COVID-19_regular_composite_6
Wetgevingsoverleg Cultuur en Corona

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de suppletoire begroting van het ministerie van OCW en de aanvullende ondersteunende maatregelen voor de culturele en creatieve sector. De taskforce culturele en creatieve sector - waarin de Federatie Creatieve Industrie, Federatie Cultuur, de Creatieve Coalitie en Kunsten ’92 zich hebben verenigd vanaf het moment dat de coronacrisis uitbrak - heeft voor dit debat een brief met enkele urgente overwegingen aangeleverd. Eveneens is de brief aan minister Koolmees en staatssecretaris van Ark, die de taskforce afgelopen vrijdag 24 april verstuurde, aan de Tweede Kamer geleverd. Ook hebben de VNG en het IPO input geleverd voor het wetgevingsoverleg.

Lees meer...
Minister_Koolmees
Concernmaatregel NOW

Minister Koolmees heeft besloten de noodmaatregel NOW aan te passen voor concerns met minder dan 20% omzetdaling. Onder andere de Stichting van de Arbeid had hierom gevraagd. Door de wijziging kunnen ook werkmaatschappijen een beroep op de NOW doen als ze onderdeel zijn van een concern dat weinig omzetverlies heeft of zelfs winst draait. Vanaf inwerkingtreding van de wijziging kunnen aanvragers op grond van deze bijzondere mogelijkheid een aanvraag bij het UWV indienen.

Lees meer...
COVID-19_ALV_coronagesprek
Algemene Ledenvergadering en coronagesprek

Op donderdag 23 april jongstleden heeft de Algemene Ledenvergadering van Cultuurconnectie en een online gesprek en informatiesessie over de coronacrisis met de leden plaatsgevonden. Uit de vele reacties mogen wij opmaken dat het voor de deelnemers een bijzonder nuttige sessie is geweest, waarin veel vraagstukken behandeld zijn. De videoregistratie van dit gesprek is voor leden van Cultuurconnectie beschikbaar gemaakt. Ook de FAQ zal een update krijgen.

Oproep voor gelijke spelregels sport en cultuur

Zoals aangekondigd in de persconferentie van 21 april 2020, krijgt de jeugd meer ruimte om activiteiten weer op te pakken. Niet alleen gaan de basisscholen in mei weer open en de scholen voor voortgezet onderwijs begin juni, ook komt er weer ruimte voor buitensport en -spel. Maar of het dan over voetbal gaat of over toneelspelen: dat zou niet moeten uitmaken. Daarom hebben een aantal partijen uit de culturele sector, waaronder ook Cultuurconnectie, een gezamenlijke oproep gedaan aan de overheden om het bij de uitwerking van deze maatregelen voor gemeenten mogelijk te maken om culturele activiteiten voor de jeugd weer toe te staan onder dezelfde voorwaarden als sport en spel.

Lees meer...
PFZW_Logo
Hoe staat PFZW ervoor?

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de financiële positie van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). De beleidsdekkingsgraad is in het eerste kwartaal van 2020 gedaald van 96,5% naar 94,0%. De actuele dekkingsgraad daalde van 99,2% naar 83,5%. Peter Borgdorff, directeur van PFZW: “Eén ding is wel duidelijk: juist nu is het goed dat we in Nederland ons pensioen samen regelen. Want samen delen we de risico’s en spreiden we die over de lange termijn.”

Lees meer...
Logo_Rabobank_4x3
Rabobank steunt verenigingen

De coronacrisis raakt onze samenleving als geheel maar ook verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven. Rabobank wil hulp bieden via het Rabobank Coöperatief Fonds voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven. Verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven kunnen via een digitaal aanvraagformulier een aanvraag indienen voor een beroep op het Fonds.

Lees meer...
Concordia_de_Keizer_CC_4x3
Coronavirus en verzekeringen?

Om het coronavirus te bestrijden, zijn evenementen (met een vergunnings- en meldplicht) inmiddels verboden tot 1 september 2020. Dat betekent dat alle geplande evenementen op het gebied van bijvoorbeeld sport en cultuur zijn afgelast. Voor veel evenementen wordt een evenementenverzekering afgesloten. Organisatoren doen vanwege de annulering massaal een beroep op deze verzekering en dat roept vragen op. De meest gestelde vragen worden beantwoord door Cultuurconnectie-partner Concordia de Keizer.

Lees meer...
Logo_Arboned_Wit
Flyer 'Effectief communiceren op afstand'

Zowel privé als zakelijk zijn we meer online dan ooit, helemaal nu we massaal thuis blijven om het coronavirus in te dammen. Al deze communicatie vraagt veel van het brein. Gebruik de gratis tips van onze preferred supplier ArboNed zodat de noodzakelijke vergaderingen minder energie kosten en efficiënt verlopen.

Download de flyer

BHV.nl_Logo
Hulpverlenen ten tijde van crisis

We merken allemaal de gevolgen van het coronavirus op ons dagelijks leven. Onder andere scholen, horeca, centra voor de kunsten, muziekscholen en volksuniversiteiten zijn gesloten, en wie thuis kán werken, werkt noodgedwongen thuis. Maar wat gewoon doorgaat is het verlenen van hulp in geval van een calamiteit, ook als straks uw locatie weer open gaat. Hulpverlenen en reanimeren ten tijden van de COVID-19 crisis vraagt wel om een andere aanpak. Preferred supplier BHV.nl heeft de informatie over reanimatie en het verlenen van eerste hulp tijdens de coronacrisis op een rij gezet.

Lees meer...
COVID-19_webinar_ArboNed
Gratis webinar: blijven ondernemen in tijden van corona

De corona-crisis hakt er flink in. Als organisatie voelt u misschien de financiële druk. Hoe houdt u uw organisatie nu gezond en vitaal? En waar moet u op letten als we langzaam terugkeren naar de oude situatie? Daarover organiseert onze preferred supplier ArboNed in samenwerking met MKB-Nederland op dinsdag 28 april aanstaande het gratis webinar ‘Blijven ondernemen in tijden van corona’. Experts praten u tussen 17.00 uur en 17.30 uur bij.

Lees meer...
 
Ledennieuws
 
Nieuwe leden stellen zich voor

Onlangs heeft Cultuurconnectie weer twee nieuwe leden mogen verwelkomen. Stichting Mooi Werk uit Schiedam en Kunst & Co uit Uden. Via onderstaande links komt u wat meer te weten over deze kersverse leden van de branchevereniging: