Nieuwsflits COVID-19 #21, 20 mei 2020

INFORMATIE | Nieuw online vragenuur protocol (vrijdag 22 mei, 17:00 uur) en de eerste antwoorden
 
COVID-19_composite_protocol_participants

Vanwege een technische oorzaak hebben vandaag helaas niet alle belangstellenden deel kunnen nemen aan het vragenuur over het protocol (sector Cultuureducatie en -participatie) en de aanvullende branchespecifieke richtlijnen. Onze oprechte excuses aan diegenen die geen toegang kregen. Vrijdag aanstaande zullen wij in de herkansing gaan en bent u vanaf 17.00 uur wederom van harte uitgenodigd deel te nemen.

Vandaag organiseerde Cultuurconnectie met de ‘Werkgroep branchespecifieke aanvulling op het protocol’ een vragenuur. De sessie van vanochtend is ondanks de beperkte deelname wel doorgegaan, zeker ook omdat er grote behoefte aan nadere informatie bestond door de tegenstrijdige berichtgeving naar aanleiding van de persconferentie van minister president Rutte gisteravond en de daaropvolgende communicatie vanuit Rijksoverheid.nl. We verwerken de vragen die gesteld zijn en de daarop gegeven antwoorden in het de aanvullende branchespecifieke richtlijnen.


Aanstaande vrijdag 22 mei 2020 om 17.00 uur organiseren we opnieuw een vragenuur met betrekking tot de aanvullende richtlijnen van het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie

Iedereen is welkom om deel te nemen. U kunt onderstaande link volgen naar de bijeenkomst die plaatsvindt via Microsoft Teams:


Deelnemen aan online vragenuur vrijdag 22 mei 2020, 17.00 uur


De bijeenkomst wordt gehost door Cultuurconnectie in samenwerking met LKCA, KNMO en Koornetwerk Nederland. Verschillende leden uit de 'Werkgroep branchespecifieke aanvulling op het protocol’ zullen vragen van de deelnemers beantwoorden. U kunt voorafgaand aan de bijeenkomst uw vragen aanleveren via info@cultuurconnectie.nl

Vragen van Cultuurconnectie

Het positieve nieuws is dat centra voor de kunsten per 1 juni open mogen. Cultuurconnectie heeft direct na de persconferentie van minister-president Rutte dinsdag 19 mei jongstleden over het versoepelen van de lock-down-maatregelen bij het ministerie van OCW aangegeven dat de informatie over de sector cultuureducatie en -participatie de branche heeft verbaasd.
De onduidelijkheid die er nu ontstaat bijvoorbeeld over gebouwen, waarbij andere culturele organisaties per m2 bezoekers mogen toestaan, staat haaks op de mededeling dat centra voor de kunsten en muziekscholen maar maximaal 30 personen per gebouw naar binnen mogen laten. Centra voor de kunsten en muziekscholen beschikken veelal over erg grote gebouwen, met diverse zalen en vaak ook optreedplekken, en weten wie er binnen komen en checken vooraf met de bezoekers. Alle protocol- en aanvullingen op het protocol-zaken zijn daarvoor in breed overleg goed ingeregeld.
Cultuurconnectie heeft daarom direct aangegeven dat dit niet te rijmen valt en voor ons niet te verklaren is naar onze achterbannen. Ook zijn er tegenstrijdige berichten afgegeven over het opstarten van samenspel voor koren en blaasmuziek en zijn er vragen over het buiten organiseren van culturele activiteiten voor kinderen en over cultuureducatie (zoals zingen) op school.

Reactie ministerie OCW
Het ministerie OCW heeft vandaag gereageerd met de navolgende uitleg waarom voor muziekscholen en centra voor de kunsten geldt dat zij slechts maximaal 30 personen per gebouw mogen ontvangen.

Allereerst een overzicht:

  • Culturele instellingen, waaronder theaters, bioscopen, concertzalen, podia, musea, muziekscholen en centra voor de kunsten kunnen vanaf 1 juni weer open.
  • Voor musea, presentatie-instellingen en monumenten met een publieksfunctie geldt de voorwaarde dat bezoekers vooraf moeten reserveren. Het maximum aantal bezoekers is afhankelijk van de beschikbare oppervlakte per gebouw, waarbij bezoekers 1,5 meter afstand dienen te houden.
  • Voor muziekscholen en centra voor de kunsten geldt een maximum aantal van 30 bezoekers per gebouw, die 1,5 meter afstand houden.
  • Voor de overige culturele instellingen (waaronder theaters, bioscopen, filmtheaters, concertzalen, podia en schouwburgen) geldt dat er maximaal 30 bezoekers per ruimte toegelaten worden, onder voorwaarde dat bezoekers vooraf reserveren. Een zichtbaar gescheiden podium geldt hierbij als een afzonderlijke ruimte. Bezoekers dienen 1,5 meter afstand te houden.

Muziekscholen en centra voor de kunsten vallen volgens het ministerie OCW onder de regel dat in publieke ruimten weer maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn. In alle gebouwen die publiek toegankelijk zijn, mogen vanaf 1 juni aanstaande maximaal 30 mensen per gebouw bij elkaar komen, exclusief personeel. Wel worden daarbij de volgende voorwaarden gehanteerd: ook hier de 1,5 meter afstand tot elkaar -uitzondering op de 1,5 meter voorwaarde zijn gezamenlijke huishoudingen, kinderen tot en met 12 jaar en hulpbehoevenden met begeleiders-, hygiënemaatregelen moeten op locatie worden gerealiseerd en er wordt gewerkt op basis van reserveringen en triage. Daardoor is het aantal bezoekers per gebouw, en niet per ruimte, zoals geldt voor de instellingen die voorstellingen voor publiek organiseren, zoals theaters, bioscopen, concertzalen, podia en schouwburgen. Musea, presentatie-instellingen en monumenten zijn de hele dag open, waardoor bij die instellingen het maximum aantal bezoekers afhankelijk is van beschikbaarheid oppervlakte en daarop toegesneden looproutes en dergelijke.

Benadrukt wordt dat voor de publieke gebouwen het maximumaantal personen toch exclusief personeel is.

Samen zingen, blaasinstrumenten en 1-op1-les

Het ministerie OCW verwijst voor het samen zingen en blaasinstrumenten naar het RIVM: “Mogelijk geeft zingen met een koor/band/groep een verhoogd risico op verspreiding van het nieuwe coronavirus. Dat wordt nog onderzocht. Zolang we dit niet zeker weten, raden we af om samen te zingen. Hetzelfde geldt voor orkesten en blaasinstrumenten.” Zoals in het protocol sector Cultuureducatie en -participatie en de aanvullende branchespecifieke richtlijnen opgenomen, is 1-op-1 zangles of les voor blaasinstrumenten wel mogelijk, met in achtneming van de (hygiëne)voorschriften als opgenomen in het protocol en aanvullende richtlijnen.

Op rijksoverheid staat: Is zangles/dansles/muziekles toegestaan?
Amateurkunstbeoefening zoals harmonieorkesten, marchingsbands en fanfares is per 1 juni toegestaan voor alle leeftijden, met een maximum van 30 personen en 1,5 meter afstand. Voor zangkoren geldt vooralsnog geen versoepeling (hier is nader onderzoek naar besmettingsrisico nodig). Let op: deze zin is geen antwoord op de vraag en strookt niet met het advies dat zangkoren en blaasensembles aanvullend advies van medisch experts af moeten wachten voordat zij hun activiteiten weer oppakken. Dus wat hierboven staat is niet correct geformuleerd. Overigens bestaan harmonieorkesten en fanfares ook uit blaasinstrumenten en daar geldt het advies om nog niet samen te spelen! Zangkoren en blaasensembles wordt geadviseerd aanvullend advies van medisch experts af te wachten voordat zij hun activiteiten weer oppakken.

Voor het buiten ondernemen van culturele activiteiten is het onderstaande van belang:

Wat zijn de maatregelen ten aanzien van groepsvorming zoals dat geldt vanaf 1 juni 2020?
Het dringende advies is: vermijd drukte. Er geldt buiten alleen de verplichting van 1,5 meter afstand. Met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, personen uit 1 huishouden of bij hulp aan hulpbehoevenden. Er wordt op de 1,5 meter gehandhaafd vanaf 3 personen. Evenementen met een meld- en vergunningsplicht zijn nog steeds verboden tot 1 september.


Wat mag wel op het gebied van groepsvorming zoals dat geldt tot 1 juni?
Kinderen en jongeren mogen georganiseerd en begeleid buiten sporten, bewegen en activiteiten volgen. Er mogen geen (officiële) wedstrijden worden gespeeld. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.

De vragen en antwoorden zijn nog onderwerp van overleg tussen het ministerie van OCW en het RIVM. Zodra er meer bekend is, brengen we u op de hoogte.

Blijf gezond en heel graag tot ziens aanstaande vrijdag!

Jan Brands
Directeur Cultuurconnectie