Nieuwsbrief 7, 19 mei 2020

Zorgen gemeenten | online vragenuur protocol | scenario's cultuursector | iktoon 2020
 
COVID-19_composite_N7
Wethouders G4: meer geld voor cultuursector

De wethouders van cultuur van de vier grote steden roepen het Rijk in een open brief in de Volkskrant op meer geld vrij te maken voor de cultuursector. Volgens het viertal is de 300 miljoen euro die nu is uitgetrokken niet voldoende. "Er is meer geld nodig. Helaas kunnen wij als gemeenten in beperkte mate steun bieden. (...) Willen we ons culturele fundament in stand houden, dan moet het Rijk dus bijspringen", schrijven Touria Meliani (wethouder Kunst en Cultuur, Amsterdam), Said Kasmi (wethouder Cultuur, Rotterdam), Robert van Asten (wethouder Cultuur, Den Haag) en Anke Klein (wethouder Cultuur, Utrecht) in de brief. Het is hierbij relevant dat diverse algemene overleggen tussen de overheden vanaf maandag 18 mei een nieuwe fase zijn ingegaan op basis van de meer concrete financiële corona-gegevens die onder andere door de VNG over de verschillende sectoren bijeen zijn gebracht. Cultuurconnectie heeft er hierbij ook voor gezorgd dat de branche kunst- en cultuureducatie in de analyse is meegenomen, dankzij de informatie die via het Meldpunt schade coronacrisis en het Kunsteducatie Analysesysteem (KAnS) is verzameld. Het volgende Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen tussen de overheden in brede zin is op 26 mei aanstaande. Cultuurconnectie bereidt momenteel een tweede onderzoek voor om zicht te blijven houden op de ontwikkeling van de schade én de effecten van de compensatieregelingen die vanuit de overheid worden ingezet.

Lees meer...
COVID-19_protocol
Online vragenuur Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie

Cultuurconnectie organiseert met de ‘Werkgroep branchespecifieke aanvulling op het protocol’ op woensdag 20 mei om 11:00 uur een online vragenuur waarbij belanghebbenden en geïnteresseerden verdere informatie kunnen vergaren met betrekking tot de aanvullende richtlijnen van het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie. Gisteren is informatie verstuurd over deelname en aanmeldingsmogelijkheden voor dit online vragenuur. Klik op onderstaande link voor meer informatie.

Lees meer...
Calendar_1_juni_2020
Persconferentie versoepeling corona-maatregelen

Vanmiddag overlegt vanaf 16:00 uur het kabinet met het Outbreak Management Team en wordt er naar de versoepelingen van de coronamaatrelen gekeken. Zo mogen onder andere musea en andere culturele instellingen vanaf 1 juni waarschijnlijk weer beperkt open en gaat het voortgezet onderwijs op die datum ook weer leerlingen ontvangen in de schoolgebouwen. In de avond houden premier Rutte en minister De Jonge om 19.00 uur een persconferentie. Cultuurconnectie zal u natuurlijk informeren wat dit voor de branche kunst- en cultuureducatie betekent.

Raad_voor_Cultuur_rapport_brief
Raad voor Cultuur: scenario's culturele sector

De Raad voor Cultuur heeft op 18 mei een brief aan minister Van Engelshoven gestuurd, waarin de raad verder ingaat op de ontwikkeling van "scenario’s voor een weerbare en wendbare culturele en creatieve sector". De raad stelt dat de mate van impact op de culturele en creatieve sector zal afhangen van (a) de snelheid waarmee de samenleving weer op een normale manier mag functioneren, (b) de uitwerking van de coulancemaatregelen en steunpakketten én (c) van het vermogen van de makers en de instellingen om te innoveren en zich aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. Daarbij bestaan momenteel geen zekerheden. De raad constateert dat de crisis de culturele sector in een positie brengt waarin blijvende veranderingen moeten worden doorgevoerd en geeft in de brief aan het gesprek over haar voorstellen met de minister spoedig te willen voortzetten.

Lees meer...
20 mei 2020: kamerdebat en briefing coronavirus

De Tweede Kamer debatteert woensdagmiddag 20 mei plenair over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Voorafgaand aan het debat krijgen Kamerleden in de ochtend een technische briefing over dit onderwerp. De bijeenkomsten zijn live te volgen via onderstaande link.

Lees meer...
Logo_VU_4x4
Els Schrama nieuwe voorzitter LDOV-COV

Met algemene instemming van de leden van het Landelijk Directeuren- en Coördinatorenoverleg Volksuniversiteiten (LDOV-COV) is Els Schrama, directeur van Volksuniversiteit Utrecht, gekozen als nieuwe voorzitter van dit gremium. Zij neemt na de zomer de voorzittershamer over van Henk Satijn die als interim-voorzitter deze functie waarnam sinds het vertrek van Lidewij Verheggen in 2019. Via het besloten Ledennet van Cultuurconnectie is voor leden meer informatie terug te vinden over dit overleg. Voor overige vragen over het LDOV-COV kunt u contact opnemen met René de Kok

Lees meer...
ikTOON
iktoon 2020, Maand van de Amateurkunst

Op 1 juni gaat iktoon, de Maand van de Amateurkunst, weer van start, maar begrijpelijkerwijs zal het dit jaar anders zijn dan eerdere edities: grote fysieke evenementen waarbij veel mensen de kans krijgen zich te laten zien, zijn dit jaar helaas niet mogelijk en met beperkte toegang tot kunstencentra, buurthuizen, muziek- en dansscholen én het verbod op grote evenementen, viert iktoon de creativiteit dit jaar grotendeels vanuit huis. Via de website kunt u meer te weten komen over de editie 2020. Ook is er een toolkit gemaakt met onder andere een uitleg over de timing wanneer de acties plaatsvinden, teksten voor een nieuwsbrief en een persbericht. 

Lees meer...
 
Ledennieuws
 
Leden Cultuurconnectie in de media

Terwijl iedereen reikhalzend uitkijkt naar berichtgeving over verdere versoepeling van de coronamaatregelen, hebben de eerdere uitspraken van Minister Van Engelshoven, dat 1-op-1 muziekonderwijs weer is toegestaan, tot onduidelijkheid bij leden van Cultuurconnectie geleid, met name bij organisaties die meerdere functies vervullen. Directeuren Theo de Veer (Kunstkwartier, Helmond), Remko Boesveld (Kunstlokaal, Gemert) en Karin Visser (CKE, Eindhoven) vertellen hierover in het Eindhovens Dagblad, wat dit voor hen en hun organisaties betekent.

Lees meer...