Nieuwsbrief 8, 9 juni 2020

CAO KE algemeen verbindend verklaard | protocolnieuws | noodpakket 2.0 | videostrategie
 
CAO_KE_2019-2021_composite_8N
CAO Kunsteducatie 2019-2021 algemeen verbindend verklaard

Op verzoek van sociale partners in de kunsteducatie heeft de Minister van SZW het besluit genomen om de CAO Kunsteducatie van 1 juli 2019 tot 1 juli 2021 algemeen verbindend te verklaren. Dit bericht is op 28 mei 2020 in de Staatscourant gepubliceerd. Door dit besluit zijn de algemeen verbindend verklaarde bepalingen van de CAO Kunsteducatie vanaf de datum van 30 mei 2020 ook verplicht van toepassing op organisaties die niet zijn aangesloten bij brancheorganisatie Cultuurconnectie, maar die wel vallen onder de werkingssfeer van de CAO.

Lees meer...
COVID-19_composite_8N
Duidelijkheid voor muziekverenigingen met blazers

In aansluiting op het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie en de aanvullende branchespecifieke richtlijnen is op maandag 8 juni 2020 het coronaprotocol van de KNMO door het ministerie van EZK goedgekeurd. Hiermee is nu ook duidelijkheid verschaft voor een specifieke doelgroep, namelijk muziekverenigingen (blazers) en kunnen deze hun activiteiten hervatten. De inhoud is afgestemd met de werkgroep die verantwoordelijk is voor de aanvullende branchespecifieke richtlijnen en zal bij de eerstvolgende update in de microsite worden opgenomen. De informatie voor muziekverenigingen (blazers) is nu als separaat document al beschikbaar via de website van de KNMO.

Lees meer...
Logo_Rijksoverheid_1200x900
Noodpakket banen en economie 2.0

Onlangs werd de verlenging met vier maanden van het Noodpakket banen en economie aangekondigd. Minister Koolmees informeerde de Tweede Kamer per brief hierover. De verlenging heeft betrekking op onder andere de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) en ook de TOGS krijgt een vervolg met de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL). Meer informatie over de verschillende regelingen wordt binnenkort bekend gemaakt via de website van de Rijksoverheid.

Lees meer...
Taskforce_4x3
Reactie Taskforce op noodpakket 2.0

De Taskforce culturele en creatieve sector, waarin ook Cultuurconnectie zitting heeft, voorziet dat de aangekondigde generieke maatregelen niet toereikend zijn om de specifieke noden en de gevolgen van de schade van de coronacrisis het hoofd te bieden. De Taskforce schreef hierover een brief aan de leden van de Tweede Kamer. De sector voelt zich daarin gesteund door de aangenomen motie van PvdA, GroenLinks en SP, welke pleit voor een extra steunpakket voor de culturele en creatieve sector: een sector die 3,8% bijdraagt aan ons BBP en belangrijke aanjager is van onze economische groei.

Lees meer...
Cultuur in Actie!

Tijdens Cultuur in Actie! - de langste talkshow ooit uitgezonden in Nederland - kwamen 450 artiesten, politici, brancheverenigingen, organisatoren, producenten, technici en instellingen aan het woord om het belang van cultuur te verdedigen en laten horen. Namens Cultuurconnectie nam Anne Marie 't Hart deel aan de uitzending. Bekijkenswaardig is eveneens het pleidooi van Ilona Haaijer, commissaris en voormalig DSM-topvrouw, die berekende dat de sector niet onderdoet voor bijvoorbeeld de bouwsector. Cultuur in Actie! doet een oproep aan de politiek om na de coronacrisis samen met de sector oplossingen voor de lange termijn te creëren. Hoewel de live stream voorbij is, blijft de website bestaan en kan men nog steeds een petitie ondertekenen.

Lees meer...
Logo_LKCA_vierkant
LKCA teleurgesteld over advies Raad

Onlangs bracht de Raad voor Cultuur haar adviezen uit voor de BIS 2021-2024. Het advies 'negatief, tenzij' dat voor het LKCA werd gegeven, leidde tot grote teleurstelling bij het LKCA, die directeur Sanne Scholten in een videoreactie verwoordde. Voor Cultuurconnectie is het LKCA een vanzelfsprekende partner en is hun onafhankelijke rol als kenniscentrum een belangrijke pijler voor de branche om op te steunen.

Lees meer...
Minister Van Engelshoven in #KUUBstijl van kunstenares Petra Kruijt
Lancering programma Cultuurparticipatie

Op zaterdag 13 juni 2020 lanceert minister Van Engelshoven om 19:30 uur het programma Cultuurparticipatie tijdens de online talkshow ‘Cultuur voor iedereen’ bij Studio KUUB. Met dit programma willen het ministerie van OCW, het LKCA en het Fonds voor Cultuurparticipatie drempels wegnemen en zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt om deel te nemen aan cultuur.

Lees meer...
Tijd voor een (betaalde) video-strategie?

De huidige tijd dwingt tot het vinden van slimme oplossingen om contact te houden met cursisten en leerlingen, maar tegelijkertijd inkomsten te (blijven) genereren. Hoe we contact met elkaar hebben, is door de coronacrisis sterk veranderd en de vooruitzichten zijn onzeker. Aan een duurzame oplossing is behoefte en het gebruik van video kan hierbij een belangrijke rol spelen. Nu, maar ook in de toekomst. Preferred supplier Eagerly Internet deed uitgebreid onderzoek voor haar opdrachtgevers, kent de opties en helpt de leden van Cultuurconnectie graag met het bepalen en inrichten van een rendabele video strategie.

Lees meer...
Lustrum_Leerorkest
Leerorkest 15 jaar!

Het Leerorkest bestaat 15 jaar, een mijlpaal. Het grote lustrumconcert dat op 17 juni 2020 in Het Concertgebouw zou plaatsvinden, is helaas vanwege de coronamaatregelen uitgesteld naar volgend jaar. Samen met de enorm betrokken musici, cultuureducatiepartners en prominenten heeft de organisatie ondanks de coronabeperkingen toch een heel bijzonder programma kunnen samenstellen, dat op woensdag 17 juni 2020 van 16:00 uur tot 16.30 uur te volgen is via een livestream!

Lees meer...
Ouderschapsverlof 4x3
Regeling ouderschapsverlof uitgebreid vanaf augustus 2022

De regeling rond het ouderschapsverlof wordt vanaf augustus 2022 uitgebreid met negen weken, die deels worden doorbetaald, zo heeft het kabinet besloten. De regeling gaat pas over ruim twee jaar in. Dat is volgens minister Koolmees om het UWV en de bedrijven de tijd te geven zich voor te bereiden. Het wetsvoorstel wordt na de zomer aan de Tweede Kamer gestuurd.

Lees meer...
 
Ledennieuws
 
Logo_CultuurKwartierSneek_4x4
Cultuur Kwartier Sneek stapt over van CAR-UWO naar CAO Kunsteducatie

Op 1 januari 2020 hield de CAR-UWO op te bestaan en ging deze over in de 'CAO gemeenten'. Voor Cultuur Kwartier Sneek was dit het uitgelezen moment om over te stappen naar een nieuwe cao, aangezien de CAR-UWO voor hun organisatie praktisch onwerkbaar en onbetaalbaar was. Na uitgebreid onderzoek naar verschillende cao’s bleek dat een overstap naar de CAO Kunsteducatie de meest logische keuze was. Directeur-bestuurder Wiebren Buma vertelt over deze overstap.

 
Agenda
 
Corona_QA_2020.06_4x4
24 juni
Online Q&A voor leden van Cultuurconnectie

Op woensdag 24 juni 2020 van 11:00 tot 12:00 uur vindt het tweede besloten 'coronagesprek' online plaats tussen leden van Cultuurconnectie.