Cultuur Kwartier Sneek stapt over van CAR-UWO naar CAO Kunsteducatie

Op 1 januari 2020 hield de CAR-UWO op te bestaan en ging deze over in de 'CAO gemeenten'. Voor Cultuur Kwartier Sneek was dit het uitgelezen moment om over te stappen naar een nieuwe cao, aangezien de CAR-UWO voor hun organisatie praktisch onwerkbaar en onbetaalbaar was. Cultuur Kwartier Sneek is de overkoepelende organisatie van Theater Sneek, Poppodium het Bolwerk, kunstencentrum Atrium en projectbureau Akte2. Na uitgebreid onderzoek naar verschillende cao’s bleek dat een overstap naar de CAO Kunsteducatie de meest logische keuze was. Directeur-bestuurder Wiebren Buma vertelt over deze overstap.

“Het grootste deel van ons personeel is werkzaam binnen de kunsteducatie of in ondersteunende functies. De CAO KE is voor de meeste functies prima toepasbaar, alleen voor de medewerkers van de afdeling Techniek en Facilitair in het theater en het poppodium moesten aanvullende afspraken worden gemaakt over inroostering en arbeidstijden.

Ter voorbereiding is vorig jaar in januari een delegatie op bezoek geweest bij Scholen in de Kunst in Amersfoort, die toen eenzelfde traject hadden doorlopen. Daardoor wisten we wat er allemaal op ons af zou komen en kon er al voorbereidend werk worden gedaan, zoals bijvoorbeeld het regelen van vrijstelling PFZW of het aanpassen van de statuten.

Uiteraard kom je in zo'n overgangstraject zaken tegen, die in de CAR-UWO goed geregeld waren en in de CAO KE niet of minder. Of eigen ongeschreven wetten en afspraken, die in de organisatie inmiddels gewoon geworden waren, maar waar nu opnieuw over moest worden nagedacht. Net als bij de certificering is het overgaan op een andere CAO een moment waarop je alles nog eens goed tegen het licht houdt en opnieuw beschrijft. Al met al zeer leerzaam.

Tijdens het hele traject is de ondernemingsraad aangesloten geweest, wat echt heeft geholpen bij de besluitvorming en de vaart die wij daarmee in het traject konden houden. Ook de bonden zijn vanaf het begin betrokken geweest. Helemaal in het begin van het traject zijn ze zelfs aangesloten bij een bijeenkomst met het voltallige personeel waarin het hele proces werd uitgelegd, waardoor op veel vragen uit de organisatie vanuit verschillende perspectieven al antwoord kon worden gegeven. De overgangsregeling die uiteindelijk ter stemming is voorgelegd kon rekenen op unanieme steun vanuit de organisatie.

Mochten er instellingen zijn die deze transitie overwegen, laten die dan vooral niet aarzelen om contact met ons op te nemen voor tips, tricks, do’s en don’ts.”

Wiebren Buma
Directeur-bestuurder, Cultuur Kwartier Sneek

Meer weten?

Wilt u meer weten over de CAO Kunsteducatie en de overstap vanuit een andere CAO? Cultuurconnectie adviseert haar leden bij overstaptrajecten, zoals ook Cultuur Kwartier Sneek door Cultuurconnectie ondersteund is in dit proces. Tevens is er een werkgroep CAR-UWO van Cultuurconnectie die poogt een gezamenlijke overstap van de resterende CAR-UWO organisaties te bespoedigen. Neem voor meer informatie contact op met Anne Marie ’t hart, hoofd beleidszaken, cao@cultuurconnectie.nl.