KAeP

Governance Code Cultuur 2019

Vorig jaar heeft Cultuur+Ondernemen de Governance Code Cultuur 2019 gepresenteerd. Voor veel organisaties een goede aanleiding om de governance binnen de eigen organisatie weer eens op de agenda te zetten! Bent u al klaar voor de nieuwe Code? De adviseurs van KAeP NOTARIS denken graag met u mee over de wijze waarop binnen uw organisatievorm kan worden gegeven aan de uitvoering van de nieuwe Code.

Principes en Aanbevelingen

Anders dan in de vorige versie van de Code, zijn er acht Principes die moeten worden nageleefd. Voor alle Principes geldt: ‘pas toe én leg uit’. Daarnaast zijn bij elk Principe enkele Aanbevelingen opgesteld die bijdragen aan het uitvoering geven aan de Principes. Voor de aanbevelingen geldt: ‘pas toe óf leg uit’. Het is de bedoeling dat de uitleg wordt vastgelegd in een toelichting op de jaarrekening van uw organisatie.

Raad van toezichtmodel

De nieuwe Code gaat uit van een bestuurlijke inrichting met een bestuur en een raad van toezicht. Dit model draagt bij aan een duidelijke scheiding van taken en bevoegdheden tussen beide organen.

Gedrag en bewust handelen

De Code is er overigens niet om alle regels te kunnen afvinken. Het gaat om gedrag en bewust handelen. Waarom doe je de dingen die je doet?

KAeP NOTARIS

Bent u al klaar voor de nieuwe Code? De adviseurs van KAeP NOTARIS denken graag met u mee over de wijze waarop binnen uw organisatievorm kan worden gegeven aan de uitvoering van de nieuwe Code. U kunt vrijblijvend contact met Karen Anne Hüpler of Linda Strous opnemen voor een kennismakingsgesprek. Wilt u meer weten? Kijk dan op de informatiepagina van preferred supplier KAeP NOTARIS.

Contact

KAeP NOTARIS
Maliebaan 6
3581 CM UTRECHT
Tel.: 030-2345050
E-mail (Karen Anne Hüpler): khupler@kaepnotaris.nl 
E-mail (Linda Strous): lstrous@kaepnotaris.nl