Nieuwsbrief Zoomplatform Cultuureducatie

INFORMATIE: kosteloos gebruik Zoom nu voor álle leden, dankzij Innovatiebudget OAK
 


Geachte {heermevrouw} {achternaam},

Mede namens de Stichting Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie (OAK) verheugt het ons zeer dat wij, in navolging van de volksuniversiteiten, nu ook álle andere leden van Cultuurconnectie voor het cursusjaar 2020-2021 het kosteloos gebruik van het online platform Zoom kunnen aanbieden! Niet alleen krijgt u licenties voor uw docenten, wij bieden ook ondersteuning bij de implementatie, support en training voor uw eigen Admin (administrator). En dat helemaal gratis voor u!

Waarom doen we dit?

Veel leden hebben vanwege de corona-maatregelen het cursusjaar 2019-2020 noodgedwongen online af moeten ronden. Iedereen moest onder tijdsdruk zelf het wiel uitvinden met digitale hulpmiddelen zoals Zoom, Teams, Skype, Jitsi, Google meeting of anders. Veelal werden de gratis varianten van deze tools gebruikt met alle (tijds)beperkingen van dien. Dat kan anders, zeker met het oog op de onzekere toekomst! Eerder hebben wij intensief overleg gevoerd met diverse leden, resellers en partners van digitale platforms in Nederland, Techsoup en relevante preferred suppliers. We hebben gezamenlijk naar het grote aanbod van keuzes gekeken en advies ingewonnen voor de juiste keuze. Daaruit volgde Zoom als de meest geadviseerde en de best toepasbare oplossing.

Met wie doen we dit?

We bieden een stabiel platform om online lesgeven voor de sector Cultuureducatie mogelijk te maken. Via onze leverancier Duppal krijgt u hulp bij implementatie van Zoom en technische support. U krijgt een jaar lang licenties voor het aantal docenten dat u aanmeldt. Doordat we collectief inkopen vindt de aanschaf van licenties onder een gunstige prijstelling plaats, speciaal gericht op educatieve organisaties. Duppal is de grootste Zoom-partner van Nederland. Veel onderwijsinstellingen hebben met Duppal een succesvolle ingebruikname van Zoom in hun organisatie bereikt, onder andere UMC Utrecht Education en de Universiteit van Amsterdam. We hebben, in navolging van het inmiddels succesvolle volksuniversiteitsproject met circa 1.200 deelnemende docenten en medewerkers, Duppal gevraagd om ook dit project uit te werken, om te assisteren in de uitrol van Zoom en zo tot een succesvolle ingebruikname te komen.

Hoe werkt het?

Na de implementatie van Zoom, begint het eigenlijk pas echt. De docenten gaan aan de slag en komen wellicht met vragen. Duppal ondersteunt daarin en biedt tijdens werkdagen support. Documentatie als Quick Reference Cards (instructiekaarten) en Frequently Asked Questions zijn straks gemakkelijk terug te vinden op het ledennet van Cultuurconnectie. Uw Admin wordt als aanspreekpunt binnen uw eigen organisatie getraind voor de vragen die hij of zij gaat krijgen. Wij vragen u bij registratie dan ook de naam en emailadres van uw beoogde Admin door te geven. Inschrijving voor Admin-training is nu reeds mogelijk: Aanmelding Admin-training

Na dit programma is uw Admin er klaar voor en kunnen uw docenten zelfstandig online meetings organiseren, snappen hoe de functionaliteiten werken, hoe zij dit in kunnen zetten voor interactieve meetings en ze kunnen zich focussen op de inhoud van de cursus of opleiding.

Voor wie is het?

Deelname is open voor alle leden van Cultuurconnectie (buiten de volksuniversiteiten, die een eigen reeds lopend Zoom-project hebben).

Wat krijgt u?

U krijgt een jaar lang Zoom en het aantal licenties dat u nodig heeft. Verder krijgt u hulp bij implementatie, technische en inhoudelijke ondersteuning en een online training voor uw Admin. De licenties, de helpdesk en de trainingen worden het eerste jaar volledig gefinancierd vanuit het Innovatiebudget door het OAK. Het kost u dus echt niets! Mocht u na het jaar door willen met Zoom, dan betaalt u voor het aantal licenties dat u vanaf dat moment gaat afnemen, uiteraard tegen de meest gunstige voorwaarden: ongeveer 15% van het reguliere zakelijke tarief (85% korting!), afhankelijk van het aantal deelnemende organisaties. In geval sommige van uw docenten al een betaalde Zoom-account hebben, zijn er bovendien mogelijkheden om hun account naar dit project te porteren en reeds betaalde licentiekosten (al dan niet gedeeltelijk) gerestitueerd te krijgen.

Wanneer en hoe kunt u zich aanmelden?

Wilt u samen met uw docenten en medewerkers ook gelijk aan de slag met Zoom en voorbereid zijn op de toekomst en een eventuele nieuwe lockdown? Meld u zich dan direct aan! Aanmelden kan tot 30 november aanstaande via het online formulier. Doe het snel, want het aantal beschikbare licenties dat te vergeven is, is niet onbeperkt. Uitgifte van licenties vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Ook gaan de eerste Admin-trainingssessies al binnenkort van start. Wees er dus snel bij en meld uw organisatie en docenten aan via het aanmeldformulier op de informatiepagina.

Tot slot

Wij wensen u heel veel succes met het gebruik van Zoom en hopen op deze wijze een bijdrage te leveren aan toenemende aantallen cursisten dit cursusjaar en de branche voor te bereiden op een eventuele nieuwe lockdown. Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen via het e-mailadres zoomproject@cultuurconnectie.nl of telefonisch via 030-2303740.

Met vriendelijke groet,


Jan Brands
Directeur Cultuurconnectie

Dit project werd door Cultuurconnectie ontwikkeld voor al haar leden en wordt uitgevoerd samen met Duppal. Het project is financieel mogelijk gemaakt door de Stichting Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie (OAK).