Nieuwsflits #4 COVID-19, 18 maart 2020

OPROEP: Verzoek tot invullen of doorsturen onderzoek voor amateurkunstgezelschappen
 


Op initiatief van KNMO, Koornetwerk Nederland, Raad van 12, LKCA en Cultuurconnectie is er een vragenlijst opgesteld om de gevolgen van het coronavirus onder amateurgezelschappen te inventariseren.

Bestuurders van stichtingen en verenigingen van amateurgezelschappen en organisatoren van amateurkunstprojecten wordt verzocht de vragenlijst in te vullen. Anderen wordt gevraagd deze vragenlijst te helpen verspreiden onder amateurgezelschappen in uw netwerk.

U vindt hier de link naar de vragenlijst voor amateurgezelschappen. Respondenten wordt gevraagd voor zondag 22 maart 2020 te reageren.

Het doel is net zoals het Meldpunt Schade Coronacrisis voor leden van Cultuurconnectie om de minister te informeren, zodat ze de uitkomst mee kan nemen in de ondersteuningsmaatregelingen voor de cultuursector. Daarnaast verschaft het onderzoek onszelf een goed beeld van de impact die de situatie heeft in de branche.

Let op: de twee onderzoeken moeten elkaar niet overlappen. Als u reeds het Cultuurconnectie-onderzoek heeft ingevuld, hoeft u het amateurkunstonderzoek niet meer in te vullen.

Bij voorbaat dank voor uw hulp!