Nieuwsflits #6 COVID-19, 24 maart 2020

Nieuwe coronamaatregelen | inschatting schade | taskforce | update F.A.Q. | links | bureau
 
COVID-19_composite_6


Op 23 maart heeft de overheid de maatregelen rondom het coronavirus verder aangescherpt. Een belangrijke maatregel is dat alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. Deze maatregel geeft weliswaar meer duidelijkheid op de middellange termijn, maar heeft ook een enorme impact op de gehele samenleving. Een overzicht van de aangescherpte maatregelen hebben wij geactualiseert op onze microsite. In deze Nieuwsflits brengen wij u verder op de hoogte van hoe deze maatregelen ingrijpen op de branche en van andere relevante actuele informatie.

Lees meer...
COVID-19_econmic_damages
Voorlopige inschatting schade coronacrisis

Inmiddels heeft ruim 40% van de leden van Cultuurconnectie gereageerd op onze oproep om de economische gevolgen van de crisismaatregelen via ons meldpunt in te voeren. Op basis van de gegevens die organisaties aan ons hebben doorgegeven, is een voorlopige inschatting gemaakt dat de gesubsidieerde kunst- en cultuureducatiebranche per maand € 11,6 miljoen schade lijdt; dit rekent dus nog buiten zzp'ers en niet-gesubsidieerde aanbieders. De voorlopige onderzoeksresultaten worden geanonimiseerd en geaggregeerd gedeeld met de rekenmeesters die in opdracht van het ministerie van OCW de schade binnen de sector cultuur in kaart brengen om de omvang van de steunmaatregelen te bepalen. Met het oog op komende ontwikkelingen houden wij het meldpunt online, zowel voor leden van Cultuurconnectie als de 'vrije aanbieders'. Voor het bepalen van de noodzakelijke steun, is het essentieel dat eenieder die dat nog niet heeft gedaan, informatie aanlevert om de economische gevolgen aantoonbaar te maken. Lees meer of ga direct naar het meldpunt van Cultuurconnectie.

Lees meer...
Taskforce coronacrisis

Namens de hele sector heeft Kunsten '92 een brief aan de minister van OCW gestuurd waarin we de eerste contouren hebben geschetst voor het toegezegde steunpakket voor de culturele en creatieve sector. Het ministerie heeft - in overleg met lagere overheden, private en publieke fondsen en de culturele sector - een structuur opgezet waarmee snelheid gemaakt kan worden. Cultuurconnectie neemt als lid van de Federatie Cultuur deel aan deze 'taskforce'.

Lees meer...
Netwerken_banner
Cultuurconnectie werkt door!

Cultuurconnectie zet zich volop in om haar leden en de branche te informeren over de coronacrisis, maar ook om de continuïteit van onze dienstverlening te waarborgen. In overeenstemming met de richtlijnen van het RIVM nemen we vanaf 23 maart 2020 maatregelen om de gezondheid van medewerkers en iedereen te beschermen en tegelijk ook de voortgang van onze dienstverlening te waarborgen.

Lees meer...
FAQ_4x3
Veelgestelde vragen vanuit werkgevers

Cultuurconnectie heeft de antwoorden op de vele vragen die er vanuit werkgevers werden gesteld - over regels, rechten, plichten, maatregelen en gevolgen - samengebracht in een F.A.Q's. Dit onderdeel bevat enkele nieuwe antwoorden die ingaan op de zich ontwikkelende actualiteit. Cultuurconnectie werkt voortdurend om die informatie up-to-date te houden met nieuwe en actuele informatie.

Lees meer...
Logo_Arboned_Wit
Webinar: 'Het coronavirus en werk'

Om werkgevers en werknemers zo goed mogelijk te adviseren, organiseert onze preferred supplier ArboNed vandaag, dinsdag 24 maart, om 17:00 uur een gratis webinar. Aanmelden kan via deze link. Lees hier alvast de antwoorden op alle veelgestelde vragen en download hier het geupdate werkgeversadvies.

Lees meer...
Online_lesgeven_4x3
Alternatief: online activiteiten

Cultuurconnectie werkt aan een overzicht met voorbeelden en best practices voor het aanbieden van online cultuureducatie of andere vormen van online dienstverlening binnen onze branche gedurende de coronacrisis. Daarin nemen wij zoveel mogelijk informatie van onze partners mee. U kunt uw eigen voorbeelden ook opgeven via dit formulier op onze microsite.

Lees meer...
Ketting
Relevante links

Op onze microsite houden wij links bij naar relevante informatie van partners en derden over de corona-crisis. Deze vindt u op de pagina met branchespecifiek informatie. Hieronder een opsomming van enkele nieuwe links die wij hebben toegevoegd:

Lees meer...