Nieuwsflits COVID-19 #10, 9 april 2020

SBI-codes | ticketregeling | vragenuur Kunsten '92 | ondersteuning SDIM | PACCT
 
COVID-19_composite_10
TGOS: tweede uitbreiding extra SBI-codes

Het kabinet heeft op 7 april besloten om de beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) nogmaals aan te vullen. Daardoor hebben meer beroepsgroepen, waaronder ook enkele voor onze branche mogelijk relevante SBI-codes, toegang tot de TOGS-regeling. De bijbehorende SBI-codes zijn nu bekend. De TOGS-regeling staat open voor aanvragen in de aangewezen sectoren (eerste lijst van 27 maart + uitbreiding non-food per 29 maart). Voor de 2e uitbreiding volgt openstelling vanaf 15 april. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het is een goede zaak dat de staatssecretaris van EZK, Mona Keijzer, de eenmalige tegemoetkoming voor ondernemers (TOGS) aanzienlijk uitbreidt met extra geld voor meer sectoren die door de corona-crisis zijn getroffen, maar met een kritische noot van VNO-NCW: "Helaas blijft het kabinet wel vasthouden aan het systeem op basis van SBI-codes waardoor nog steeds ondernemers buiten de boot kunnen vallen." Cultuurconnectie voert nog volop de lobby om toegang van haar leden tot de TOGS-regeling te versoepelen. Op een later moment hopen wij hierover meer duiding en helderheid te kunnen verschaffen.

Lees meer...
COVID-19_Ticketing_regeling_4x3
Ticketregeling

Nederlandse theaters, concertzalen, poppodia, evenement- en sportorganisatoren, musea en festivals vragen gezamenlijk aan bezoekers om hun tickets te behouden en zo de culturele sector te steunen. Met ondersteuning van het ministerie van OCW en volgens de regels van de ACM is een regeling ontwikkeld. Deze regeling is ook relevant voor leden van Cultuurconnectie die ook andere culturele functies vervullen dan waarbij toegangskaarten worden verkocht; het innen van cursus- of lesgelden valt niet onder deze regeling.

Lees meer...
COVID-19_vragenuur_K92_4x3
Livecast: de culturele en creatieve sector in coronatijd

Op woensdag 8 april vond vanuit Pakhuis De Zwijger in Amsterdam de livecast 'De culturele en creatieve sector in coronatijd' plaats. Tijdens deze interactieve live-uitzending werd door directbetrokkenen inzicht gegeven in de stand van zaken en konden tijdens een vragenuur via Zoom vragen uit het veld worden beantwoord. Een videoverslag van de bijeenkomst en het vragenuur is terug te vinden via onderstaande link.

Lees meer...
Facebook, Google en SDIM helpen tijdens coronacrisis

Dat het op dit moment spannende, moeilijke en vooral uitdagende tijden zijn spreekt voor zich. Maar wat kun je in deze situatie eigenlijk allemaal wel doen op het gebied van online marketing? Of het nou is om de schade te beperken, kansen te benutten of omdat juist nu investeren in de lange termijn cruciaal kan zijn, preferred supplier SDIM heeft het in een aantal interessante artikelen op een rijtje gezet. Zo zal Facebook (lokale) MKB-bedrijven $100 miljoen dollar aan cash aanbieden. En om bedrijven tijdens deze uitdagende en moeilijke tijden te ondersteunen heeft ook Google bijvoorbeeld aangekondigd om een advertentiebudget aan te bieden van $800 miljoen aan onder andere kleine en middelgrote (MKB) bedrijven.

Lees meer...
COVID-19_Microsite_4x3
Updates microsite

Cultuurconnectie houdt de corona-microsite voortdurend up-to-date. Zo zijn de volgende onderdelen bijgewerkt met nieuwe, actuele informatie:

Lees meer...
2019.01.21_Werkconferentie_Arbeidsmarktagenda
Platform ACCT

Als alternatief voor de eerder geplande Werkconferentie Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Sector vindt op 14 april aanstaande om 15:15 uur een live vraaggesprek plaats met Minister Van Engelshoven van OCW. Heeft u vanuit de sector een vraag? Stuur deze dan vandaag nog in! Ga voor meer informatie naar de website van Platform ACCT.

Lees meer...