Nieuwsflits COVID-19 #11, 14 april 2020

VANDAAG: livestream minister OCW | wetgevingsoverleg noodpakket banen & economie
 
COVID-19_composite_11

Vandaag, dinsdag 14 april, vindt van 15:15 tot 16:00 uur via livestream een vraaggesprek plaats tussen minister van Engelshoven (OCW) en de interim voorzitter van Platform ACCT, Erik Akkermans. Zij bespreken hierin de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector en uiteraard de enorme gevolgen voor de sector na de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Hoe houden - of krijgen - we de sector vitaal en toekomstbestendig? Welke maatregelen zijn er genomen? Welke kansen liggen er voor makers om zich bij- of om te scholen en verder professioneel te ontwikkelen? Ter afsluiting van de livestream vindt een kort gesprek plaats met moderator Kim Coppes, Erik Akkermans en Jan Brands, bestuurslid van Platform ACCT. De livestream is bedoeld en beschikbaar voor alle werkenden in de sector: kunstenaars, creatief professionals, zzp’ers, medewerkers en leidinggevenden bij culturele of creatieve organisaties, bestuurders, beleidsmedewerkers bij overheden en alle overige geïnteresseerden. De livestream zal te volgen zijn via de vernieuwde website van Platform ACCT (zie onderstaande link).

Lees meer...
COVID-19_debat_TK
Wetgevingsoverleg noodpakket banen en economie

Vandaag, dinsdag 14 april, is om 10:00 uur het wetgevingsoverleg gestart met betrekking tot de tweede incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie. Cultuurconnectie volgt dit debat nauwlettend. Relevante punten die uit dit wetgevingsoverleg naar voren komen, zullen in navolgende acties en communicatie van Cultuurconnectie een plaats krijgen. In het gesprek met minister Van Engelshoven, dat later vandaag plaatsvindt, zullen de actuele ontwikkelingen worden meegenomen.

Lees meer...
Minister_Koolmees
Brief taskforce aan minister Koolmees

In een brief (d.d. 10 april 2020) aan minister Koolmees en staatssecretaris van Ark vraagt de taskforce aandacht voor de constatering dat het generieke pakket van het kabinet inzake de coronacrisis niet goed aansluit op de structuur van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector. In de brief verzoekt de taskforce de minister, wanneer hij de effecten van de tijdelijke regelingen (NOW en TOZO) binnenkort bespreekt, om de eerdere brief van de taskforce gericht aan het kabinet (d.d. 30 maart) en de notitie van Berenschot (d.d. 9 april) daarbij te betrekken.

Lees meer...