Nieuwsflits COVID-19 #12, 16 april 2020

300 miljoen aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector | protocol voor de branche
 
COVID-19_composite_12
300 miljoen extra steun

Minister Van Engelshoven informeerde op 15 april de Tweede Kamer over de aanvullende financiële ondersteuning voor de culturele en creatieve sector voor de langere termijn in verband met de coronacrisis. Daarmee is de minister van OCW de eerste bewindspersoon die extra sectorspecifieke maatregelen afgekondigd heeft. In deze kamerbrief kondigde zij aan dat het kabinet 300 miljoen extra overheidssteun voor de culturele en creatieve sector uit zal trekken. De Tweede Kamer ontvangt spoedig een incidentele suppletoire begroting waarmee de 300 miljoen aan de begroting van OCW wordt toegevoegd.

Kamerbrief 15 april 2020

Citaat uit de kamerbrief: "Het kabinet voegt daarom € 300 miljoen additionele middelen toe aan het bestaande instrumentarium om de vitale onderdelen in de culturele infrastructuur in stand te houden. Zo behouden we niet alleen het unieke Nederlandse artistieke product, maar waarborgen we ook de werkgelegenheid in deze sector. Het doel is om die onderdelen van de keten die onmisbaar zijn en zorgen voor werkgelegenheid overeind te houden. De regeling ziet niet toe op zzp’ers. De regeling is gericht op instellingen/organisaties, die de opdrachtenstroom richting zzp’ers en andere instellingen weer op gang kunnen brengen."

Impact op de branche

Cultuurconnectie is blij dat de minister extra middelen inzet die niet uit de bestaande, eigen begroting komen. "Cultuur doet ertoe. Juist in deze tijd van crisis blijkt hoe belangrijk kunst is: om troost, afleiding en hoop te bieden", laat Van Engelshoven in een reactie weten. "Ook het kabinet is daarvan doordrongen en stelt daarom extra geld beschikbaar boven op de generieke maatregelen." Cultuurconnectie stelt wel vast dat de extra middelen nu slechts een gedeelte afdekken van de begrootte schade van 969 miljoen in het lopende kwartaal en dat de ondersteuning vooral ingezet gaat worden op hogere subsidies voor belangrijke cultuurinstellingen. Ook de uitwerking op regionaal niveau vraagt om verheldering. Cultuurconnectie blijft het gesprek voeren om aandacht te vragen voor de situatie in de branche kunst- en cultuureducatie.

De betreffende kamerbrief van de minister is via onderstaande link te downloaden

Lees meer...
COVID-19_protocol
Cultuurconnectie werkt met EZK aan protocol

Cultuurconnectie kijkt verder dan de huidige situatie in de coronacrisis en is ook bezig met zaken voor te bereiden voor het moment dat de crisismaatregelen versoepeld zullen gaan worden. We hebben als een van de eerste branches in Nederland in samenwerking met MKB-Nederland/VNO-NCW een protocol opgesteld dat ter beoordeling aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gestuurd is. De protocollen worden gecoördineerd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en zijn volledig afgestemd op de richtlijnen van het RIVM. Met de telkens wisselende maatregelen en richtlijnen merken we dat de eisen steeds aangepast en zwaarder worden, maar het ‘stempel’ daarmee ook. Diverse ministers en organisaties worden bij het proces betrokken. Zodra Cultuurconnectie het vastgestelde protocol heeft ontvangen zal dit uiteraard direct met haar leden en de branche(genoten) worden gedeeld. Voor eventuele vragen over bovenstaande kunt u een email sturen naar René de Kok (r.dekok@cultuurconnectie.nl).