Nieuwsflits COVID-19 #13, 22 april 2020

Coronamaatregelen verlengd | versoepeling maatregelen onderwijs | situatie kunst- en cultuureducatie
 
COVID-19_composite_13


Minister-president Mark Rutte bevestigde tijdens zijn persconferentie op dinsdag 21 april over de coronacrisis, dat er een versoepeling komt voor een deel van het onderwijs, maar dat veel andere maatregelen tot 20 mei worden verlengd. De premier sprak over een 'duivels dilemma', waarmee hij lang had geworsteld. De versoepeling van de maatregelen in het onderwijs hebben betrekking op de basisscholen en de kinderopvang, die vanaf 11 mei op een aangepaste manier weer open gaan; leerlingen krijgen ongeveer de helft van hun lestijd weer les op school, in kleinere groepen. Het voortgezet onderwijs kan zich gaan voorbereiden op heropening vanaf 2 juni, waarbij de 1,5 meter afstand gehandhaafd moet blijven. Studenten in het middelbaar beroepsonderwijs en in het hoger onderwijs krijgen voorlopig nog onderwijs op afstand.

Lees meer...
COVID-19_Calendar_May
Situatie kunst- en cultuureducatie

De branche kunst- en cultuureducatie is niet mee genomen in de versoepeling van de coronamaatregelen; hierdoor blijven de geldende maatregelen voorlopig nog van kracht tot en met 19 mei. In de week voorafgaand zal het kabinet naar buiten komen met nieuws op welke wijze de huidige en nieuwe richtlijnen worden voortgezet, dan wel aangepast. Cultuurconnectie onderhoudt nauw contact met OCW over mogelijke aanpassingen in de richtlijnen.

COVID-19_events
Evenementen tot 1 september 2020 verboden

Evenementen vormen helaas een risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus. Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september 2020. Minister Rutter gaf tijdens zijn persconferentie aan dat het noodzakelijk is om nu al duidelijkheid hierover te verschaffen zodat de evenementenbranche zich hier op kan instellen.

FAQ: Nederlandse aanpak en veranderingen na 28 april 2020

Op de website van de Rijksoverheid zijn ook antwoorden terug te vinden op de meest gestelde vragen over de maatregelen en hoe die ingrijpen op het sociale, maatschappelijke en economische leven. Ook is er een aparte pagina met een overzicht van de maatregelen zoals die voor de culturele sector gelden. Omdat niet alle richtlijnen eenzelfde geldigheidsduur hebben, heeft de Rijksoverheid een factsheet online gezet waarin de maatregelen en termijn in één oogopslag te zien zijn.

Lees meer...
Cultuurconnectie werkt verder aan protocol

Cultuurconnectie kijkt verder dan de huidige situatie in de coronacrisis en is ook bezig met zaken voor te bereiden voor het moment dat de crisismaatregelen versoepeld zullen gaan worden. We hebben als een van de eerste branches in Nederland in samenwerking met MKB-Nederland/VNO-NCW een protocol opgesteld dat ter beoordeling aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gestuurd is. Met de telkens wisselende maatregelen en richtlijnen merken we dat de eisen steeds aangepast en zwaarder worden, maar het ‘stempel’ daarmee ook. Diverse ministeries en organisaties worden bij het proces betrokken. Zo is het protocol inmiddels langs schoonmaakbranche, arbodienst en vakbonden gegaan en ligt nu voor ter beoordeling. Zodra Cultuurconnectie het vastgestelde protocol heeft ontvangen zal dit uiteraard direct met haar leden en de branche(genoten) worden gedeeld. Voor eventuele vragen over bovenstaande kunt u een email sturen naar René de Kok (r.dekok@cultuurconnectie.nl).