Nieuwsflits COVID-19, 13 maart 2020

UPDATE: maatregelen culturele branche coronavirus/COVID-19
 
COVID_19_branche_KE


Op donderdag 12 maart jongstleden gaven premier Rutte, minister Bruno Bruins (Medische Zorg) en Jaap van Dissel (RIVM) een persconferentie over de ontwikkelingen omtrent de uitbraak van het coronavirus. Hierop heeft Cultuurconnectie direct gereageerd middels een speciale Nieuwsflits. Nederland telt een dag later reeds 804 officiële besmettingen met het coronavirus, 190 meer gevallen dan gisteren. Met deze tweede Nieuwsflits brengen wij u op de hoogte van enkele laatste ontwikkelingen.

Microsite met actuele informatie

Cultuurconnectie heeft op haar website een microsite ingericht, helemaal gewijd aan de uitbraak van het coronavirus en de gevolgen die dit heeft voor onze branche. Centraal staan de actuele ontwikkelingen, maar de microsite bevat ook een algemeen gedeelte met koppelingen naar de informatiebronnen zoals het RIVM en de rijksoverheid met daarin de landelijke richtlijnen en bindende maatregelen. Natuurlijk is ook informatie te vinden over de maatregelen die u dient te treffen en is er ook specifieke informatie en updates van acties die zich binnen de branche afspelen. Verder zijn er enkele Twitterfeeds ondergebracht, waarin relevante en actuele berichtgeving is gebundeld. Deze microsite is bereikbaar via de homepagina van onze website of direct via onderstaande link.

Lees meer...
Beleid en risicobeperking

Ten overvloede herhalen wij dat Cultuurconnectie als branchevereniging haar leden dringend adviseert om de algemene richtlijnen en bindende maatregelen die door de rijksoverheid worden getroffen, te volgen. Overigens hebben enkele lidorganisaties van Cultuurconnectie acties en maatregelen getroffen die verder gaan dan de landelijke richtlijnen en bepalingen. Uitgangspunten voor deze acties zijn onder andere om proactief bij te dragen aan de veiligheid van hun cursisten en klanten, en de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het gaat dan om tijdelijke sluiting van locatie(s), stilleggen of herplannen van activiteiten en evenmenten. Informatie hierover is terug te vinden op de pagina met branchespecifieke informatie.

Economische gevolgen: een steunpakket voor culturele sector

In de nacht van donderdag 12 maart op vrijdag 13 maart is er gedebatteerd over de coronavirusuitbraak. Daarin is een motie van Rob Jetten (D66) besproken om steun en middelen te reserveren om de schade van het afgelasten van bijeenkomsten met meer dan honderd personen in de culturele sector op te vangen. Inmiddels zijn er verschillende medlpunten ingericht waar culturele organisaties en -professionals informatie over hun positie kunnen geven. Zo heeft de Kunstenbond een meldpunt ingericht voor zzp'ers en heeft de Boekmanstichting ook een algemene survey online gezet om de economische gevolgen van de uitbraak van het coronavirus in kaart te brengen. Vanaf maandag 16 maart 2020 zal ook Cultuurconnectie een meldpunt inrichten om de gevolgen binnen de sector kunst- en cultuureducatie in kaart te brengen, zowel voor leden van Cultuurconnectie als de 'vrije aanbieders'. Voor het bepalen van de noodzakelijke steun, is het essentiëel dat de branche informatie aanlevert om de economische gevolgen aantoonbaar te maken.