Nieuwsflits COVID-19 #16, 7 mei 2020

Versoepeling maatregelen? | protocol | posters 1,5 meter regel | webinars werknemers
 
COVID-19_composite_16
Onduidelijkheid versoepeling coronamaatregelen duurt voort

Op woensdagavond 6 mei heeft premier Mark Rutte tijdens de persconferentie met minister Hugo de Jong een 'routekaart' met daarin de geleidelijke versoepeling van de coronamaatregelen uiteengezet: "Zo snel als het kan, maar niet sneller dan verantwoord", zei Rutte hierover. Een overzicht van de aanpassingen in de coronamaatregelen is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Nog lang niet alle maatregelen hebben een einddatum en er blijft onduidelijkheid over hoe algemene de maatregelen een beperking vormen voor de branche cultuureducatie. Daarom is er woensdagavond kort na de persconferentie van Rutte en spoedoverleg geweest met vertegenwoordigers uit de cultuursector en minister Van Engelshoven van OCW om onduidelijkheden weg te nemen. Ook Cultuurconnectie nam deel aan dat overleg en op de vragen over onze branche werd op dat moment nog geen duidelijkheid verschaft. De minister heeft aangegeven dat zij daar vandaag, 7 mei, op zijn vroegst op terug zal komen. Zodra er antwoord vanuit het ministerie wordt gegeven, zullen wij daar direct melding van doen. Cultuurconnectie werkt tegelijkertijd proactief door aan de branchespecifieke uitwerking van het coronaprotocol om hoe dan ook duidelijkheid voor de branche te verschaffen onder welke voorwaarden het hervatten van activiteiten vormgegeven moet worden.

Branchespecifieke aanvulling coronaprotocol

Op 29 april jongstleden heeft Cultuurconnectie naar aanleiding van de uitspraken die minister Van Engelshoven van OCW een dag eerder gedaan had, en de grote vraag naar het protocol, besloten het protocol te delen. Inmiddels is ook de ‘Werkgroep branchespecifieke aanvulling op het protocol’ aan het werk gegaan. Naast een afvaardiging van Cultuurconnectie-leden nemen ook de Kunstenbond, AVV, ArboNed, KNMO, LKCA en Koornetwerk deel en komen vrijdag 8 mei digitaal bij elkaar. De werkgroep zal specifiek invulling geven aan punt 5 van de Preambule van het protocol. Naar alle waarschijnlijkheid zal aankomende maandag 11 mei de eerste versie van de aanvulling op het protocol beschikbaar komen.

Posters 1,5 meter regel voor leden

In het protocol staat opgenomen dat op iedere locatie posters opgehangen moeten worden met daarop de 1,5 meter regel, zoals we ook zien in apotheken, winkels, et cetera. Cultuurconnectie heeft in samenwerking met preferred supplier VGZ posters gemaakt voor onze branche. Alle leden ontvangen eind deze week 10 posters die op hun locatie(s) ophangen kunnen worden. De posters zijn van het formaat 20 x 20 cm en gedrukt op gerecycled papier. Met de zorgverzekeraars en de arbodienst maakt Cultuurconnectie jaarlijks een analyse van de cijfers. Met een gezamenlijk plan van aanpak werken we aan een gezondere branche. We richten ons op actuele aandachtspunten, zoals in deze coronatijd met onder andere de posters met de 1,5 meter regel, maar kijken ook hoe preventie kan leiden tot een goede gezondheid en een prettige werksfeer in de beroepspraktijk van de Cultuurconnectie-leden. Wij verwijzen u daarvoor graag naar de speciale microsite over de gevolgen van het coronavirus voor onze branche.

Download de digitale versie van de poster (PDF)

Gratis Webinars 'Voel je beter' voor werknemers

Het coronavirus zorgt voor grote veranderingen in uw dagelijkse leven en dat van uw medewerkers. Mensen werken meer en vaker vanuit huis. Ook de situatie op de werkvloer is veranderd. Aandacht voor gezondheid en leefstijl zijn nu extra belangrijk. Daarom biedt preferred supplier VGZ drie gratis webinars aan van huisarts en leefstijlcoach Tamara de Weijer. Zij vertelt op inspirerende wijze over het creëren en behouden van een gezonde leefstijl. Uw medewerkers met een VGZ-zorgverzekering hebben hiervoor een directe uitnodiging ontvangen.

Lees meer...