Nieuwsflits COVID-19 #19, 15 mei 2020

Online vragenuur protocol | brieven taskforce aan EZK/BZK
 
COVID-19_composite_protocol_participants
Online vragenuur over aanvullende richtlijnen Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie

Vandaag, vrijdag 15 mei, heeft de& ‘Werkgroep branchespecifieke aanvulling op het protocol’ overlegd over verdere aanscherping van de versie met de aanvullende richtlijnen die onlangs op 13 mei werd gepresenteerd. In de werkgroep is onder andere besloten dat er op woensdag 20 mei om 11:00 uur een online vragenuur zal worden georganiseerd, waarbij belanghebbenden en geïnteresseerden verdere informatie kunnen vergaren met betrekking tot de aanvullende richtlijnen van het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie. Na het weekeinde zal Cultuurconnectie via een speciaal Nieuwsbericht nadere informatie verstrekken over aanmelding respectievelijk deelname aan het vragenuur.

Brieven taskforce aan ministeries EZK en BZK

Afgelopen week heeft de taskforce een brief aan woordvoerders in de Tweede Kamer voor Economische Zaken en Klimaat (d.d. 11 mei 2020) gestuurd als input voor het kamerdebat van 18 mei aanstaande. Daarnaast heeft de taskforce ook een brief aan minster Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (d.d. 12 mei 2020) gestuurd, ter voorbereiding op haar overleggen met het kabinet en de VNG over een tweede steunpakket en doeluitkeringen in het Gemeentefonds vanwege de coronacrisis. Beide brieven zijn via de links in dit bericht te downloaden of via de informatiepagina van de taskforce op microsite van Cultuurconnectie.

Lees meer...