Nieuwsflits COVID-19 #24, 28 mei 2020

INFORMATIE: sport en dans | 3e online vragenuur protocol | update FAQ
 
COVID-19_composite_24
Aangekondigde versoepeling in de sportbeoefening. Hoe zit het met dans?

Naar aanleiding van de ontwikkelingen en de geplande versoepelingen van coronamaatregelen in de sportbeoefening, was het de verwachting dat de dansbeoefening in binnenruimten met de sport gelijk geschakeld zou worden. Hierover werd vandaag verder uitsluitsel verwacht vanuit het ministerie van OCW, maar dat is niet gekomen. Ook de brief van minister Hugo de Jonge, d.d. 28 mei 2020 biedt hierin geen duidelijkheid en kenmerkt zich door het voorbehoud dat over de geplande versoepelingen pas eind juni een definitief besluit genomen zal worden. Cultuurconnectie blijft de ontwikkelingen monitoren en zal berichtgeving hierover via onze microsite en Nieuwsflitsen met u delen. Tijdens het online vraaggesprek van 29 mei, 17:00 uur (zie onder), zullen wij op dit onderwerp terugkomen.

Lees meer...
Reminder: 3e online vragenuur protocol

Voor eenieder die niet heeft kunnen deelnemen aan de twee eerdere online informatiesessies over het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie en de aanvullende branchespecifieke richtlijnen of voor diegenen die nieuwe vragen hebben, organiseert Cultuurconnectie een derde online sessie. Deze zal plaatsvinden op aanstaande vrijdag 29 mei om 17:00 uur. Er zijn maatregelen getroffen om de technische capaciteit van de online sessie uit te breiden zodat er voldoende plaats is voor een groot aantal deelnemers. Iedereen is welkom om deel te nemen. Bij aanvang van het online vragenuur kunt u zich via deze link aanmelden voor deelname. Meer informatie vindt u via onderstaande link. 

Lees meer...
Update F.A.Q.'s branchespecifieke richtlijnen

Naast de vragen die tijdens de online informatiesessies gesteld konden worden, ontvangt Cultuurconnectie ook veel vragen over de aanvullende branchespecifieke richtlijnen per e-mail. In deze veranderlijke tijd zullen er steeds nieuwe vragen gesteld worden, daarom werkt Cultuurconnectie de informatie op haar website geregeld bij door middel van een nieuwe pagina met veelgestelde vragen (FAQ). Wij adviseren deze pagina vooral regelmatig te raadplegen om te zien of uw vraag wellicht al gesteld is en of de voor u relevante vragen zijn bijgewerkt met nieuwe informatie.

Lees meer...