Nieuwsflits COVID-19 #27, 25 augustus 2020

Deadline NOW 2.0 | ventilatie in scholen | updates protocollen
 
COVID-19_composite_27
Deadline aanvraag NOW 2.0 op 31 augustus!

U kunt nog een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten over de periode juni, juli, augustus en september 2020 voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Die aanvraag NOW 2.0 kunt u doen tot en met 31 augustus aanstaande. De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. De NOW 2.0 loopt als tijdvak voor de regeling tot 1 oktober, maar de aanvraagperiode sluit per 1 september. Meer informatie over de NOW 2.0 vindt u op de site van de Rijksoverheid.

Lees meer...
Ventilatie in schoolgebouwen

De afgelopen weken is er veel gesproken over de rol van ventilatie van gebouwen bij het verspreiden van corona. Goede ventilatie en een gezond binnenklimaat zijn uiteraard belangrijk. Uit adviezen van het RIVM blijkt echter dat er op dit moment geen reden is om wat betreft de ventilatie in gebouwen af te wijken van eisen waar scholen aan moeten voldoen (e.g. Bouwbesluit, Arbobesluit). Om scholen zo goed mogelijk te ondersteunen bij het op orde brengen van alle ventilatiesystemen, heeft minister Slob per direct het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) ingericht. Het ambitieplan van het LCVS is dat uiterlijk 1 oktober elke school, diens onderwijspersoneel en diens leerlingen weet waar de school aan toe is. Op www.weeropschool.nl/ventilatie hebben scholen de mogelijkheid om vragen over ventilatie en corona te stellen. Ook wordt hier alle benodigde informatie verzameld, zoals een handreiking over ventilatie. Daarin adviseert het RIVM scholen om: (1) een luchtstroom van persoon naar persoon door (zwenk)ventilatoren of systemen waarmee recirculatie plaatsvindt binnen één ruimte waar meerdere personen verblijven te vermijden; (2) na te gaan of ruimtes die voor bepaalde activiteiten worden gebruikt, hiervoor ook oorspronkelijk bedoeld waren en de hoeveelheid luchtverversing hierop is afgestemd.

Lees meer...
Aanscherping protocollen op detail

Tijdens de zomerperiode zijn er enkele minimale aanpassingen gemaakt in de branchespecifieke aanvullende richtlijnen op het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie. Deze vindt u terug op onze microsite over corona. Ook brancheverenigingen VSCD en NAPK hebben in de zomer enkele aanpassingen doorgevoerd om meer met elkaar uitgelijnd te zijn. De werkgroep die zich bezig houdt met de aanvullende richtlijnen op ons protocol komt binnenkort weer samen om de laatste actualiteiten te bespreken. Daarnaast volgt Cultuurconnectie nauwlettend de corona-ontwikkelingen en het overheidsbeleid op dit vlak.

Lees meer...