Nieuwsflits COVID-19 #28, 29 september 2020

Aanscherping landelijke coronamaatregelen: wat betekent dit voor u?
 
COVID-19_composite_27


Op maandagavond 28 september jongstleden heeft het kabinet tijdens een persconferentie de coronamaatregelen verder aangescherpt. De landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende drie weken van kracht. De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen. Een overzicht van de nieuwe maatregelen is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Lees meer...
Wat betekent dit voor de branche kunst- en cultuureducatie?

Vooralsnog verandert er nog niet veel voor de branche kunst- en cultuureducatie, omdat onderwijsinstellingen (waaronder ook cultuureducatie) zijn uitgezonderd van de maatregelen die mogelijkerwijs onze branche zouden kunnen raken, zoals de maximale bezetting van binnen- en buitenruimtes (30 respectievelijk 40 personen). Ook de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen is niet van toepassingen op personen die theater, dans, sport of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen. Mogelijk zijn de restricties op de openingstijden van horecafaciliteiten wel van toepassing in het geval uw organisatie een inpandige horecafaciliteit bezit. Ook adviseert Cultuurconnectie om de staande maatregelen en protocollen nauwlettend op te blijven volgen en op deze manier mee te werken aan het indammen van verdere verspreiding van het virus.

Hoe verder?

De verschillende veiligheidsregio’s zijn nu aan zet om met partijen, die te kwalificeren zijn als een ‘doorstroomlocatie’, per locatie het maximum aantal tegelijkertijd toe te laten bezoekers te bepalen, daarbij rekening houdend met oppervlakte van de locatie én het kunnen garanderen van met name 1,5 meter afstand. Cultuurconnectie adviseert de resultaten van het overleg tussen de voor u relevante veiligheidsregio(s) nauwlettend te volgen en in contact te treden met de contactpersoon van uw regio. De veiligheidsregio’s kunnen immers ook een eventuele ontheffing verlenen, voor zover dat voor uw organisatie noodzakelijk is.

Acties Cultuurconnectie

Hoewel er voor (delen van) onze branche weinig verandert, heeft Cultuurconnectie wel de werkgroep ‘Branchespecifieke aanvullende richtlijnen op het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie bijeengeroepen om in week 41 de mogelijke gevolgen voor de branche te bespreken. De resultaten van dat overleg worden weer zo spoedig als mogelijk aan u terug gekoppeld en verwerkt op onze microsite.