Nieuwsflits COVID-19 #30, 27 oktober 2020

Fors meer geld voor coronasteun | Huurkorting en NOW1? | Gratis Zoom voor leden Cultuurconnectie
 
COVID-19_composite_8N
Kabinet trekt fors meer geld uit voor coronasteun

Ministers Koolmees (Sociale Zaken), Wiebes (Economische Zaken) en Hoekstra (Financiën) hebben op dinsdag 27 oktober 2020 een aanvullend steunpakket gepresenteerd. Het kabinet stelt extra geld beschikbaar voor ondernemers die door de recente maatregelen een onevenredig harde klap hebben gekregen. De extra financiële hulp komt er voor bedrijven die tot nu toe buiten de boot vallen bij de steunpakketten. Ook krijgt de cultuur- en evenementensector tientallen miljoenen euro’s aan extra steun. Er komen meer sectoren in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Daarnaast komt het kabinet de evenementenbranche te hulp, die vaak een groot deel van de jaaromzet in de zomermaanden verdient, en komt er 40 miljoen euro voor ‘vrije theaterproducenten’: niet-gesubsidieerd theater kampt ook met voorstellingen die niet door hebben kunnen gaan. Ook zal er nog eens 150 miljoen euro uitgetrokken worden om inkomstenderving bij gemeenten op te vangen, bovenop de eerder gereserveerde 100 miljoen eirp. Klik hier voor de brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer...
Huurkorting en NOW1 ontvangen? Meld het bij ons

Voor een gezamenlijk lobbytraject met onder andere de Museumvereniging, VNPF, VSCD en de Taskforce is Cultuurconnectie op zoek naar voorbeelden van lid-organisaties van Cultuurconnectie die noodsteun in de vorm van huurkorting of huurverlaging van de gemeente hebben ontvangen en NOW1 hebben aangevraagd.

Wat is het geval? De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants heeft desgevraagd geconstateerd dat door gemeenten verleende huurkortingen als omzet moeten worden gerekend voor de afrekening van de NOW1. "Uit de toelichting bij de regeling blijkt dat baten, opbrengsten en andere voordelen, zoals uitkeringen, subsidies, renteopbrengsten en bijdragen vanuit een overheidsinstelling of andere opbrengsten, zoals giften, of declaraties vanuit zorgverzekeraars ook gelden als omzet.” Wij verwijzen voor meer informatie naar de FAQ's betreffende de NOW-regeling

Het is de verwachting dat dit zeer ongunstig uitpakt voor de aldus gesteunde organisaties, maar daarmee ook voor de gemeenten die dachten zo steun te kunnen verlenen. Ondertussen heeft deze kwestie ook een politieke dimensie: zal het standpunt van het Ministerie van SZW nog bewegingsruimte hebben?

Centra voor de kunsten, theaters, poppodia en musea leveren ter ondersteuning van hun standpunt, een realistische casus aan met een doorrekening die aantoont wat het betekent als noodsteun, waaronder die vanuit de rijkscultuurfondsen of gemeenten en kwijtschelding van huisvestingskosten, buiten het omzetbegrip NOW blijft en wat als het meetelt.

Daarvoor zijn we op zoek naar concrete voorbeelden. Dus aan de leden van Cultuurconnectie de vraag: hebben jullie huurcompensatie en NOW1 noodsteun ontvangen? Meld het ons via (030) 2303740 of info@cultuurconnectie.nl en wij nemen dan contact op. 

Logo_Zoom
Kosteloos gebruik Zoom nu voor álle leden, dankzij Innovatiebudget OAK

Mede namens de Stichting Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie (OAK) verheugt het Cultuurconnectie zeer dat wij, in navolging van de volksuniversiteiten, nu ook álle andere leden van Cultuurconnectie voor het cursusjaar 2020-2021 het kosteloos gebruik van het online platform Zoom kunnen aanbieden. Niet alleen krijgen leden licenties voor de docenten, wij bieden ook ondersteuning bij de implementatie, support en training voor de eigen Admin (administrator). En dat helemaal gratis voor de leden, die daar vandaag per ledenbrief over geïnformeerd zijn. Cultuurconnectie hoopt de branche hiermee onder andere verder voor te bereiden op een eventuele onverhoopte nieuwe lockdown.

COVID-19_protocol
Nieuwe versie Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie

Met publicatiedatum 26 oktober 2020 heeft Cultuurconnectie een nieuwe versie van het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie gepubliceerd. De vakbonden AVV en Kunstenbond hebben ingestemd met deze aanpassingen, zo ook de ‘Werkgroep branchespecifieke aanvulling op het protocol’. Met name de preambule (punten 5. en 8.) is aangepast als ook de harde voorschriften aangaande het dragen van mondkapjes zijn toegevoegd. Daarnaast zijn met name enkele kleine tekstuele aanpassingen gedaan. Bekijk de nieuwe versie van het protocol. Ook de Branchespecifieke aanvullende richtlijnen op het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie worden waar nodig aangepast op de actuele situatie. Let derhalve bij raadpleging op de laatste wijzigingsdatum van de desbetreffende informatie.

poster mondkapje 2
Posters mondkapjes voor Cultuurconnectie-leden

De aangekondigde aanscherpingen van de algemene coronamaatregelen tijdens persconferentie van het kabinet op 13 oktober 2020 komen voor ons land hard aan. In het algemeen valt te concluderen dat er vooralsnog voor (delen van) onze branche weinig verandert. Meer informatie kunt u vinden in onze nieuwsflits ‘Gedeeltelijke lockdown: wat betekent dit voor u?’ van 14 oktober 2020. Een van de maatregelen die wel van invloed zijn op een ieder en daarmee ook op onze branche, is het (verplichte) gebruik van mondkapjes. Op veel plekken in Nederland wordt het gebruik van een mondkapje dringend geadviseerd of is het verplicht (zie rijksoverheid.nl/mondkapjes). De overheid heeft posters beschikbaar gesteld om bezoekers te attenderen op het gebruik van mondkapjes en waar meer informatie hierover te vinden is. Vanzelfsprekend onderschrijven Cultuurconnectie en ook zorgverzekeraar VGZ, als partner van Cultuurconnectie, de adviezen en richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM en hebben daarom besloten in samenwerking mondkapjes posters te laten drukken voor onze branche. Cultuurconnectie-leden ontvangen deze week 10 posters die de leden op locatie kunnen ophangen. De posters hebben twee afwijkende zijden, met een afwijkende tekst. De ene zijde meldt de tekst ‘Draag hier een mondkapje’, de andere zijde ‘Vanaf hier graag een mondkapje dragen’. Aan de organisatie zelf de keuze welke zijde wordt gebruikt in de betreffende situatie.