Nieuwsflits COVID-19 #32, 4 november 2020

Branche gesloten, interpretatie maatregelen
 
COVID-19_Composite_NL

In onze Nieuwsflits COVID-19 #31 van hedenmorgen, heeft u kunnen lezen dat de komende twee weken naast de doorstroomlocaties, zoals musea en bibliotheken, en de geplaceerde locaties, zoals theaters en bioscopen, helaas ook de muziekscholen, centra voor de kunsten en volksuniversiteiten vanaf vanavond, 4 november 2020 22.00 uur, dicht zullen moeten.

Wij hebben naar aanleiding van de persconferentie van gisteravond veel reacties en vragen ontvangen. Op basis van deze reacties zien wij dat veel partijen alles in het werk stellen om de verscherpte maatregelen in de praktijk toe te passen. Een groot deel van onze leden laat blijken gehoor te geven aan de oproep van het kabinet het aantal contactmomenten, groepsvorming en reisbewegingen te beperken om het coronavirus verder terug te dringen: blijf zoveel mogelijk thuis! Complimenten voor de passende acties in onze branche.

Wij merken ook dat er organisaties zijn die nog wat meer de randen opzoeken van wat nog wel mogelijk is en op zoek gaan naar een ruime interpretatie van de teksten. In dit kader heeft het ministerie van OCW ons zojuist duidelijkheid verschaft aangaande activiteiten van jeugdverenigingen tot 18 jaar:

Voor publiek gesloten gebouwen, zoals theaters, muziekscholen en bibliotheken, mogen, voor activiteiten van jeugdverenigingen tot 18 jaar, open. Dit omdat de gebouwen gesloten zijn voor publiek, maar op het moment dat ze door een jeugdvereniging gebruikt worden, gebruikt worden als besloten plaats.


Dit wordt zo spoedig mogelijk aangepast in de Q&A’s op de site van de rijksoverheid.

Dit houdt in dat uw gebouw alleen voor verenigingsactiviteiten voor jongeren tot en met 17 jaar open mag, voor alle andere activiteiten niet. Daarbij geldt niet de vraag of u een ‘eigen’ gebouw heeft, maar of het gebouw een publieksfunctie heeft (en die is er als er publiek naar binnen gaat).

Ook ontvangt Cultuurconnectie vragen over hoe om te gaan met het geven van lessen vanuit huis. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat de regels die gelden voor contactberoepen kunnen worden toegepast. Daarvoor geldt dat het werk zoveel mogelijk op 1,5 meter afstand wordt georganiseerd. Ook wordt er gewerkt op afspraak. Hierbij bespreken de docent en de cursist in een checkgesprek of het bezoek een risico oplevert voor de gezondheid van de docent en andere klanten. Amateurkunstbeoefening zoals acteren, blazen, dansen en zingen niet is toegestaan met meer dan 2 personen, of 1 huishouden.

Alle reacties bezien, vragen we een ieder zorgvuldig de overwegingen te maken, maar daarbij wel de oproep van het kabinet in acht te nemen. Alle maatregelen zijn overzichtelijk terug te lezen op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/cultuur.

Cultuurconnectie houdt u vanzelfsprekend op de hoogte van eventuele nieuwe informatie die wij ontvangen van ministerie of anderen die relevant zijn voor de branche. 

Lees meer...