Nieuwsflits COVID-19 #33, 6 november 2020

Noodverordening biedt mogelijkheid voor les aan jongeren
 
COVID_19_branche_KE

In de nieuwsflitsen die woensdag 4 november 2020 verschenen zijn, heeft Cultuurconnectie zich in haar berichtgeving als gebruikelijk gebaseerd op de communicatie met de nationale ministeries. Ondertussen zijn de noodverordeningen van de verschillende veiligheidsregio’s verschenen en daarin wordt, in tegenstelling tot onze eerdere berichtgeving, meer ruimte geboden voor lessen aan personen in de leeftijd tot en met 17 jaar. Enkel en expliciet voor deze groep tot en met 17 jaar.

De uitleg die de voorzitters van de Veiligheidsregio’s in de toelichting bij artikel 2 uit de noodverordening geven, biedt namelijk meer ruimte waarover wij u bij deze nader informeren.

Artikel 2.0 Sluiting voor publiek openstaande gebouwen en eet- en drinkgelegenheden 
2. Dit verbod is niet van toepassing op:
h. een locatie voor activiteiten van een jeugdvereniging tot en met 17 jaar, waaronder begrepen verenigingen voor scouting, cultuur, kunst, en sport;

In de toelichting hierop staat te lezen:
Onderdeel h regelt dat een locatie voor activiteiten van een vereniging voor leden tot en met 17 jaar, waaronder begrepen verenigingen voor scouting, cultuur, kunst, en sport, geopend mogen zijn. In dit lid wordt gesproken over een jeugdvereniging. Deze uitzondering heeft echter een bredere reikwijdte en ziet ook op activiteiten georganiseerd door een stichting of door of namens een overheidsorganisatie. Dat betekent dat ook theaterlessen georganiseerd door een stichting of activiteiten voor kinderen georganiseerd door jeugdwelzijnswerk kunnen plaatsvinden. (Georganiseerde) kinderfeestjes of activiteiten in een speelhal of trampolinepark zijn uitdrukkelijk niet
toegestaan. Kinderboerderijen en speeltuinen (binnen) dienen gesloten te zijn.

Hieruit valt te concluderen dat de lessen op de locaties van muziekscholen, centra voor de kunsten en volksuniversiteiten aan personen tot en met 17 jaar tot de mogelijkheden behoren.

We raden voor de zekerheid iedereen aan de meest actuele noodverordening van de eigen Veiligheidsregio erop na te slaan en desnoods bij twijfel contact op te nemen met de eigen gemeente om zeker te zijn van de correctheid van de uitleg en de toepassing in het specifieke geval.

Een overzicht van de noodverordeningen kunt u vinden op www.veiligsheidsberaad.nl. LET OP! De site van het Veiligheidsberaad is op dit moment nog niet bijgewerkt met de versies van 4 november. We hebben ter illustratie hier de meest actuele noodverordening van de regio Utrecht. Dus check of u echt de laatste versie heeft.

Lees meer...