Nieuwsflits COVID-19 #34, 18 november 2020

Versoepeling voor cultuur, gedeeltelijke lockdown gaat verder
 
COVID-19_Composite_NL

Het kabinet heeft in de persconferentie van 17 november 2020 aangekondigd dat de twee weken durende extra verzwaring van de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan, wordt opgeheven. Het betekent ook dat we per donderdag 19 november 00.00 uur teruggaan naar de strikte beperkingen die we sinds 13 oktober kennen.

Culturele organisaties mogen vanaf 19 november 2020 weer open zijn voor publiek. Dit geldt voor doorstroomlocaties zoals bibliotheken, theaters, muziekpodia en musea met een publieksfunctie. Ook voor binnenruimtes met bezoekers op 1 plek zoals muziekscholen en centra voor de kunsten geldt weer het maximum van 30 bezoekers per ruimte met vaste zitplaatsen. De uitzondering op het maximum aantal personen in 1 ruimte in gebouwen voor scouting-, cultuur-, kunst-, sport- en andere georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar is ook weer van kracht. U kunt onze nieuwsflits Gedeeltelijke lockdown: wat betekent dit voor u? (14 oktober 2020) teruglezen om deze regels weer in herinnering te te krijgen.

Lees meer...
Amateurkoren mogen niet samen zingen

Ondanks dat we grotendeels teruggaan naar de situatie van gedeeltelijke lockdown van 13 oktober 2020, is er nu wel een verbod op zingen in groepsverband voor amateurkoren. Dit wordt gemeld in de kamerbrief van Minister De Jonge en is te lezen op https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/17/gedeeltelijke-lockdown-gaat-verder.

Verbod op zingen in groepsverband blijft gelden, met uitzondering van:
- Professionele zangers.
- Kinderen tot en met 12 jaar.
- Zingen als onderdeel van de belijdenis van een geloof of levensovertuiging.
- Zingen als onderdeel van een demonstratie.

Bij de regels op Rijksoverheid.nl voor corona en zingen, toneelspelen, dansen, muziek maken en acteren staat nog vermeld dat kinderen en jongeren tot 18 jaar in een groep mogen zingen bij hun jeugdvereniging (bijvoorbeeld scouting, kunst, cultuur). Het ministerie van OCW heeft aangegeven dat de teksten op de website nog aangepast moeten worden.

Lees meer...
Tweede steunpakket cultuur

De Rijksoverheid berichtte 16 november 2020 dat het tweede steunpakket van € 482 miljoen voor de culturele en creatieve sector is bedoeld om makers en artiesten aan het werk te houden. Organisaties hebben de verantwoordelijkheid om werk te generen voor regisseurs, scriptschrijvers, acteurs, ontwerpers, muzikanten, kunstenaars en theatermakers en alle andere makers in de culturele en creatieve sector. Naast geld voor de makers en artiesten komt  € 150 miljoen beschikbaar voor gemeenten om de cruciale lokale culturele infrastructuur te ondersteunen. Dit is naast de € 68 miljoen die beschikbaar komt voor de schade die gemeenten en provincies hebben opgelopen.

De Taskforce culturele en creatieve sector ziet deze steunmaatregelen als een belangrijke impuls om de sector perspectief te kunnen bieden voor een overbrugging tot de zomer van 2021. Wel is het van groot belang dat de impact van de steunmaatregelen optimaal is en dat de steun daar terechtkomt waar deze het hardst nodig is. Zo pleit de taskforce ervoor dat de € 150 miljoen voor gemeenten via een doeluitkering (= specifiek geoormerkt) voor cultuur beschikbaar wordt gesteld, zodat de middelen ook daadwerkelijk ten goede komen aan makers en instellingen.

Lees voor meer informatie het persbericht en de volledige brief van minister Van Engelshoven  (en de overige Kamerstukken).

Lees meer...
Advies Raad voor Cultuur 'Onderweg naar morgen' gereed

Met het op maandag 16 november 2020 uitgebrachte advies legt de Raad voor Cultuur de verbinding tussen drie elementen: ontwikkelingen (transities) in de culturele en creatieve sector die al gaande waren; de huidige en voorlopig nog voortdurende crisis; en een perspectief voor de toekomst om de sector wendbaar en weerbaar te maken.

"Dit advies doet een dringende oproep aan de minister om de ernst van de crisis te blijven onderkennen en de sector tijd, vertrouwen, extra middelen en experimenteerruimte te geven om op duurzame wijze te herstellen en haar rol in het culturele en sociale domein weer te kunnen spelen”, aldus de Raad.

Lees het persbericht en het volledige advies van de Raad voor Cultuur.