Nieuwsflits COVID-19 #38, 17 december 2020

Nieuws over buitenles en thuisles tijdens lockdown
 
COVID-19_composite_13

In onze nieuwsflits COVID-19 #37 van 15 december 2020 meldden we dat alle locaties voor cultuureducatie gesloten zijn en dat thuis lesgeven stopt. We hebben, samen met het LKCA, het ministerie van OCW gevraagd nadere uitleg te geven over lessen buiten en de exacte invulling van thuis lesgeven. Het ministerie geeft na consultatie van onder andere het NCTV het volgende bericht.

Naar aanleiding van de vragen van Cultuurconnectie en LKCA:

* Mogen jongeren buiten cultuur beoefenen?
* Mogen volwassenen buiten cultuur beoefenen?
* Mogen (muziek en dans)docenten les aan huis geven?

Antwoord op alle vragen is ja, dit is toegestaan/niet strikt verboden. Maar bovenal geldt, en dat heeft de minister-president nog eens in zijn toespraak benadrukt: dat betekent niet dat je het moet doen, zoek niet de randen en geitenpaadjes op. We zitten in een situatie van een lockdown, met maatregelen gericht op het terugdringen van contactmomenten. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten contacten tot een minimum beperkt worden. Daar hoort ook bij minder contacten bij cultuurbeoefening en onderwijsactiviteiten. Scholen en instellingen geven onderwijs op afstand om zo het aantal contacten te beperken, publieke gebouwen zijn dicht. Iedereen moet gewoon zoveel mogelijk thuisblijven.

Groepsvorming buiten op de openbare plaats is geregeld in artikel 3.1 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19. Sinds 15 december is dat bijgesteld van 4 naar 2 personen. De uitzonderingen in het tweede lid op deze beperkingen gelden onverkort. Hier relevant:

a. Personen tot en met twaalf jaar.
b.  personen tot en met zeventien jaar die deelnemen aan georganiseerde jeugdactiviteiten en personen die deze activiteiten organiseren of begeleiden.
e. personen die podiumkunsten beoefenen of acteren*;

Groepsvorming thuis is niet geregeld in de ministeriële regelingen. Hiervoor geldt het dringende advies om maximaal 2 personen per dag langs te hebben. Er geldt een uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar. Daarvan mag je per dag meer over de vloer hebben.

Cultuureducatie valt in de tijdelijke wet niet onder onderwijsactiviteiten, maar onder beoefening van podiumkunsten. Een verbod op les thuis is niet mogelijk op basis van de wet, maar wordt dus ontraden, we zeggen tegen iedereen; beperk je contacten tot een minimum.

Kortom, buitenactiviteiten zijn toegestaan, mits de regels worden nageleefd en thuisles kan niet verboden worden, maar wordt zeer sterk afgeraden. Cultuurconnectie staat vanzelfsprekend achter dit advies.

Vanaf 15 december 2020 is er sprake van een strenge lockdown en daarmee zijn centra voor de kunsten, muziekscholen en volksuniversiteiten gesloten. Het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie en de bijbehorende Branchespecifieke aanvullende richtlijnen zijn tijdens de strenge lockdown niet van toepassing. Bij het opnieuw opengaan, zijn deze weer van toepassing en zullen waar nodig aangepast worden aan de dan geldende maatregelen. Lees meer over de gevolgen van de lockdown voor onze branche in onze nieuwsflits Lockdown is nodig, sluiting culturele organisaties tot en met 19 januari 2021 van 15 december 2020.