Nieuwsflits COVID-19 #7, 27 maart 2020

Brief aan gemeenten | ALV | onduidelijkheid termijnen | updates microsite en F.A.Q.
 
COVID-10_Composite_13_calendar


Met deze zevende Nieuwsflits over de coronacrisis brengen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. In de onderstaande items is terug te vinden wat er op dit moment al te melden valt. Daarnaast zullen er vandaag natuurlijk wederom ontwikkelingen zijn, waar wij u zo snel als mogelijk van op de hoogte zullen stellen. Bijvoorbeeld is de Tweede Kamer in afwachting van een brief van minister Van Engelshoven (OCW) over de maatregelen die haar ministerie voorgenomen heeft. De taskforce, waar Cultuurconnectie ook bij is aangesloten, houdt nauwlettend de vinger aan de pols.

COVID-19_Brief_VNG_2020.03.26
Brief aan Nederlandse gemeenten

Op 26 maart jongstleden is een brief uitgegaan naar alle Nederlandse gemeenten, specifiek gericht aan de colleges B&W en de wethouders Cultuur, namens een brede vertegenwoordiging van de cultuursector. Cultuurconnectie is een van de opstellers van deze brief. In de brief worden de gemeenten dringend verzocht om enkele maatregelen te treffen om de impact van de schade die uit de landelijke maatregelen voortvloeit, te beperken dan wel weg te nemen. Met de kennis van deze brief heeft u alvast enkele gesprekspunten op een rij voor de dialoog met uw gemeente als opdrachtgever en stakeholder. Via de onderstaande link kunt u de brief downloaden.

Lees meer...
ALV_teleconference_4x3
ALV Cultuurconnectie online

De Algemene Ledenvergadering van Cultuurconnectie op 23 april 2020 gaat door, maar dan als een 'online meeting'. De technische voorbereidingen zijn in volle gang. Cultuurconnectie waarborgt hiermee dat de verenigingszaken gewoon doorgang kunnen vinden. De leden van Cultuurconnectie ontvangen nadere informatie over de gang van zaken via een separate Ledenbrief en worden via het besloten Ledennet op de hoogte gehouden.

Calendar_2020.04.06_4x3
Onduidelijkheid data coronamaatregelen

Na de invoering van de onlangs aangescherpte maatregelen is onduidelijkheid ontstaan over wat dit betekent voor culturele organisaties: geldt de verplichte sluiting nu tot 6 april of tot 1 juni aanstaande? In het kamerdebat van gisteren, donderdag 27 maart, heeft premier Rutte aangekondigd dit punt te verhelderen zodra er ook besluiten worden genomen over de tot 6 april geldende maatregelen.

Noodmaatregel overbrugging werkbehoud

De grootste kostenpost van centra voor de kunsten, muziekscholen en volksuniversiteiten is over het algemeen het personeel. Als onderdeel van het pakket aan maatregelen om de schade van de coronacrisis op te vangen is er de tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Naar verwachting wordt maandag 30 maart aanstaande bekend hoe de NOW precies in zijn werk zal gaan. Op de website van de Algemene werkgeversvereniging Nederland (AWVN) vindt u de laatste informatie over de NOW.

Lees meer...
COVID-19_Microsite_4x3
Herinrichting microsite

De microsite die Cultuurconnectie aan de coronacrisis gewijd heeft, is heringericht. Cultuurconnectie zal de komende tijd meer nadruk gaan leggen op het verstrekken van informatie die branche-specifiek is. Uiteraard blijven wij algemene relevante informatie verstrekken. Daarom is de structuur van de microsite dusdanig aangepast dat u de branchespecifieke informatie die écht belangrijk voor u is, makkelijk kunt vinden.

Lees meer...
FAQ_4x3
Update corona-F.A.Q.

De module veelgestelde vragen (frequently asked questions) op onze microsite is weer up-to-date gemaakt. Nieuwe en vernieuwde onderdelen betreffen de restitutie van cursus- en lesgelden en de Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Mocht u als lid van Cultuurconnectie uw prangende vraag niet terug zien, neem dan contact met ons op. Na beantwoording kunnen we uw vraag ook in de F.A.Q. opnemen.

Lees meer...
Het coronavirus en verzekeringen

Het coronavirus grijpt snel om zich heen en raakt ons allemaal op enige manier. Waar moet u als organisatie rekening mee houden als het gaat om (werkgevers)aansprakelijkheid en contractuele aansprakelijkheid? En wat kunnen de gevolgen zijn voor uw aansprakelijkheid als bestuurder? U heeft als werkgever een wettelijke zorgplicht om uw werknemers een veilige en gezonde (werk)omgeving te bieden. Hoe regelt u dat? Welke gevolgen heeft het coronavirus voor de (niet-)nakoming van contractuele verplichtingen? Concordia de Keizer heeft als partner van Cultuurconnectie de antwoorden op deze en nog meer vragen over aansprakelijkheid verzameld in een factsheet. Ook hebben zij in het Corona Dossier op hun website een F.A.Q. over zorg-, inkomen- en verzuimverzekeringen.

Lees meer...
 
Agenda
 
ALV_teleconference_4x3
23 april
ALV Cultuurconnectie online

Met het oog op het samenscholingsverbod tijdens de coronacrisis, zal de Algemene Ledenvergadering (ALV) niet als fysieke maar als online bijeenkomst plaatsvinden op donderdag 23 april 2020, 11:00 uur 's ochtends.