Nieuwsflits COVID-19 #8, 30 maart 2020

Federatie Cultuur & Taskforce | TOGS-regeling | update F.A.Q.
 
COVID-19_composite_8_Rutte_Brief
Brief FC aan ministerie Algemene Zaken en VNG

De Federatie Cultuur (FC) heeft vandaag, 30 maart 2020, een brief verstuurd aan premier Rutte en de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en daarin dringend aandacht gevraagd voor de situatie van gemeentelijk gefinancierde culturele organisaties en niet-gesubsidieerde culturele organisaties. Deze dreigen onbedoeld tussen wal en schip te vallen bij het door het kabinet ingestelde noodpakket banen en economie en de aanvullende steunmaatregelen voor de culturele en creatieve sector, waarmee de minister van OCW invulling geeft aan de motie Jetten. De FC roept in de brief op om tot een bestuurlijk akkoord te komen voor meer werkkapitaal, behoud van werkgelegenheid en inkomen, beperking van de coronaschade door doeltreffende maatregelen voor compensatie.

Lees meer...
Reactie Cultuurconnectie & Taskforce op aanbevelingen minister

Minister Van Engelshoven heeft op vrijdag 27 maart 2020 per brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de maatregelen voor de korte termijn om de crisis in de culturele en creatieve sector, rond het coronavirus, door te komen. Vanuit de sector is wisselend gereageerd op de brief. Cultuurconnectie ziet dat de minister de eerste stappen heeft gezet en gaat er vanuit dat ze in gesprek blijft over datgene wat eerder met de taskforce OCW is besproken. Om die reden hebben de leden van de Federatie Cultuur (FC) die deel uitmaken van de taskforce gedurende dit weekeinde intensief overlegd en een brief aan de premier en de voorzitter van de VNG opgesteld. Ook vanuit de taskforce zélf wordt momenteel een brief opgesteld aan het kabinet om de noodsituatie waarin de culturele sector zich bevindt, te benadrukken. Zodra beschikbaar, zal deze brief op de taskforce-pagina op onze microsite worden gepubliceerd.

Lees meer...
TOGS-regeling opengesteld. Check uw SBI-code!

De noodmaatregel Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) van de Rijksoverheid staat vanaf 30 maart 2020 ook open voor delen van de cultuursector, zoals cultuureducatie. De TOGS is specifiek bedoeld voor organisaties die rechtstreeks worden getroffen door kabinetsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Cultuurconnectie heeft hier ook hard voor gepleit. De tegemoetkoming biedt een gift van €4.000,-. De tegemoetkoming is voor veel culturele organisaties een druppel op een gloeiende plaat. Vanuit de door OCW opgestelde taskforce heeft Cultuurconnectie deze weken regelmatig overleg met OCW om de specifieke problematiek van haar achterban onder de aandacht te brengen en te pleiten voor meer ondersteuning. Aandachtspunt is de vereiste SBI-code die door organisaties niet altijd juist is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Voor de volksuniversiteiten in de achterban van Cultuurconnectie wordt onderzocht of zij ook onder de code ‘Kunstzinnige vorming van amateurs’ kunnen vallen, of dat voor hen een aanvullende SBI-codeaanwijzing voor TOGS nodig is. De lobby hiervoor is door Cultuurconnectie ingezet. De leden van Cultuurconnectie zijn ook nog per besloten Ledenbrief uitgebreid geïnformeerd over TOGS.

Lees meer...
Update F.A.Q.

De module F.A.Q. - met veelgestelde vragen rondom de coronacrisis - is wederom bijgewerkt. Dit onderdeel wordt steeds up-to-date gemaakt zodra nieuwe informatie beschikbaar komt. Wanneer uw vraag er niet bij staat en u kunt het antwoord op die vraag ook niet vinden via de algemene informatie op onze microsite, neem dan contact met ons op via ons algemene e-mailadres. Wij proberen u dan zo goed mogelijk verder te helpen en nemen uw vraag mogelijk ook op in de F.A.Q.

Lees meer...
Update rondom NOW

Sinds 17 maart vervangt de tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) de Werktijdverkorting (WTV). Met deze maatregel kunt u bij omzetverlies een tegemoetkoming krijgen in de personeelslasten. Veel van onze leden willen een beroep op deze regeling doen. De NOW wordt momenteel uitgewerkt en is helaas nog niet beschikbaar. Wij verwachten dat er morgen, 31 maart, een uitwerking bekend wordt en dat aanvragen mogelijk wordt. Lees de reeds bekende voorwaarden van de NOW op de website van de Rijksoverheid.

Lees meer...