Nieuwsflits COVID-19 #9, 31 maart 2020

NOW-regeling | coulance FEMU | restitutiebeleid | PFZW | F.A.Q.
 
COVID19_composite_8
NOW-regeling klaar, loketten bijna open

Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is op 17 maart een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die meer dan 20% omzetverlies lijden; subsidies tellen daarbij mee voor de omzet. De voorwaarden van deze Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) zijn vandaag bekend gemaakt. UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten. We zullen onze F.A.Q. aanvullen met vragen over de NOW-regeling en later deze week een uitwerking sturen.

Lees meer...
Coulance FEMU bij online lesgeven

Veel docenten geven op dit moment online lessen. Wanneer in een online les gebruik wordt gemaakt van auteursrechtelijk beschermd materiaal ter ondersteuning van de oefeningen in de les, dan zou er formeel gesproken auteursrechten moeten worden afgedragen. Cultuurconnectie heeft de Federatie Muziek Auteurs en Uitgevers (FEMU) hierover bevraagd. Hun reactie: "Onder de huidige omstandigheden kan het via sociale media aanbieden van lessen gezien worden als noodzakelijke aanvulling op de uitvoering van de taakstelling van de Deelnemers. De FEMU kan daarvoor toestemming geven tot aan de zomervakantie indien nodig met als voorwaarde dat het materiaal vanuit een afgeschermde omgeving aan de leerlingen wordt aangeboden." Voor de gevallen waarin een afgeschermde omgeving niet mogelijk is, zoals wanneer een online les via een YouTube kanaal wordt geplaatst, onderzoekt de FEMU momenteel met de BUMA welke aanvullende mogelijkheden voor coulance er zijn.

Geld_Euro_Magenta_Lime_4x3
Restitutie- en coulancebeleid

Een groot deel van de leden van Cultuurconnectie biedt de lessen en cursussen inmiddels online aan of geeft de mogelijkheid deze op een later moment te kunnen inhalen. Vraag is of - conform het overeenkomstenrecht - een cursist de alternatieven als zijnde ‘redelijk’ moet accepteren. Om op dit punt duidelijkheid te verschaffen, heeft Cultuurconnectie de regels en alle bijkomende overwegingen in kaart gebracht en per Ledenbrief aan de leden verstuurd.

FAQ_4x3
Update F.A.Q.

De module F.A.Q. - met veelgestelde vragen rondom de coronacrisis - is wederom bijgewerkt. Dit onderdeel wordt steeds up-to-date gemaakt zodra nieuwe informatie beschikbaar komt. Wanneer uw vraag er niet bij staat en u kunt het antwoord op die vraag ook niet vinden via de algemene informatie op onze microsite, neem dan contact met ons op via ons algemene e-mailadres. Wij proberen u dan zo goed mogelijk verder te helpen en nemen uw vraag mogelijk ook op in de F.A.Q.

Lees meer...
Betalingsregeling PFZW

Ons pensioenfonds PFZW helpt werkgevers die ten gevolge van de coronacrisis in betalingsproblemen komen: u kunt nu om uitstel van betaling vragen of een betalingsregeling afspreken met PFZW. Tijdelijk gelden dan andere afspraken voor het innen van de premie.

Lees meer...
COVID19_RIVM_4x3
Nieuwe maatregelen?

Op dit moment zijn er verschillende maatregelen van kracht die doorlopen ofwel tot 6 april dan wel tot 1 juni. Vanavond, dinsdagavond 31 maart, zal er een briefing worden gegeven, waarin de overheid duidelijkheid zal verschaffen over de verlenging van de diverse maatregelen en of er nieuwe, verscherpte maatregelen worden afgekondigd. Cultuurconnectie brengt u hier zo spoedig als mogelijk van op de hoogte via Twitter, de microsite alsook de Nieuwsflitsen over COVID-19.

Lees meer...
Logo_Arboned_Wit
Thuiswerken brengt nieuwe risico’s

Om de corona-uitbraak het hoofd te bieden, werken zoveel mogelijk mensen thuis. Dat is voor veruit de meeste werkenden in Nederland enorm wennen. Naast alle gezondheidsklachten door het coronavirus, brengt het virus ook nieuwe arbeidsrisico’s met zich mee. Zo zijn er ergonomische uitdagingen, zoals veel nek- en schouderklachten, maar ook psychisch is er een zorgelijk effect te zien. Jan Machek, psycholoog bij preferred supplier ArboNed, licht een en ander nader toe.

Lees meer...