Extra oproep: besteed gelden aan cultuur!

In de COVID-nieuwsflits van 13 januari 2021 deed Cultuurconnectie de oproep aan haar leden op om in gesprek te gaan met hun gemeente over het aanwenden van de rijkssteun voor cultuur.

Cultuurconnectie heeft een voorbeeldbrief opgesteld waarin een beroep op de gemeenten in Nederland wordt gedaan om, vanuit de extra financiële ondersteuning die voor cultuur door het rijk aan gemeenten is toegewezen, deze middelen ook daadwerkelijk te besteden aan cultuur en hiermee cultuureducatie, cultuurparticipatie (of amateurkunst) en volksuniversiteitswerk financieel te steunen. Cultuurconnectie heeft de tekst van deze modelbrief voor haar leden beschikbaar gesteld, die naar de eigen situatie aan te passen is en gestuurd kan worden naar hun gemeentelijke stakeholders, gemeenteraadsleden, ambtenaren en wethouders.

Het verheugt Cultuurconnectie dat zowel de Kunstenbond als AVV hebben aangegeven ook achter deze oproep te staan. De tekst van de modelbrief is daar dan ook op aangepast. Samen staan we nog sterker!