Verlengde CAO Kunsteducatie ligt ter algemeen verbindend verklaring voor

De huidige CAO Kunsteducatie van 1 juli 2021 tot 1 november 2021 ligt ter algemeen verbindend verklaring voor bij het ministerie van SZW. Wij verwachten op korte termijn bericht dat deze wordt goedgekeurd. Dat betekent dat ook niet-leden van Cultuurconnectie die kunst- en cultuureducatieorganisaties zijn de CAO verplicht moeten toepassen in hun arbeidscontracten. Wij berichten u zodra dit het geval is.

De huidige CAO Kunsteducatie is sinds de afloop van de vorige CAO op 1 juli 2021 enkel voor leden van Cultuurconnectie verplicht van toepassing. Zodra de CAO Kunsteducatie opnieuw algemeen verbindend is verklaard wordt deze weer verplicht van toepassing op alle Nederlandse organisaties die vallen onder de werkingssfeerbeschrijving: "Direct of indirect gesubsidieerde organisaties die activiteiten verrichten op het terrein van kunsteducatie, waaronder dansscholen, jeugdtheater scholen en circusscholen."
Onder ‘werknemer’ wordt in deze zin verstaan: "Degene met een arbeidsovereenkomst met een werkgever, met uitzondering van een directeur-bestuurder."

Geldigheidsduur artikelen SOC en OAK

De leden van Cultuurconnectie hebben voor de zomer unaniem ingestemd met verlenging van de vorige CAO Kunsteducatie in ongewijzigde vorm tot 1 november 2021. De artikelen rond de Sectoral Ontslagcommissie (SOC) en Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie (OAK) hebben geldigheidsduur die loopt tot 1 januari 2022. U vindt meer informatie op onze website. Leden van Cultuurconnectie kunnen terecht op ons Ledennet. Met vragen over de werkingssfeer kunt u terecht bij de cao-helpdesk van Cultuurconnectie, cao@cultuurconnectie.nl.