Modelbezwaarschrift intrekken culturele ANBI-status

Onlangs kregen meerdere leden het bericht dat zij de status Culturele ANBI niet langer verdienen omdat zij onder ‘educatie’ zouden vallen in plaats van ‘cultuur’. Wij berichtten hier eerder over. Cultuurconnectie heeft inmiddels samen met leden, Mazars, LKCA en All arts belastingadviseurs namens haar leden het gesprek hierover gevoerd met de Belastingdienst. De Belastingdienst gaat naar aanleiding hiervan de beschikkingen intern bespreken. Er is een vervolgoverleg gepland op 5 november 2021.

Cultuurconnectie heeft een modelbezwaarschrift opgesteld tegen de beschikking voor de leden die dit betreft, u vindt deze op ons Ledennet. Leden kunnen deze aanpassen naar hun specifieke situatie. Denkt u goed aan de deadline!

Heeft uw organisatie eenzelfde brief ontvangen en bent u lid van Cultuurconnectie, meld dit dan bij Cultuurconnectie via info@cultuurconnectie.nl en stuur (tijdig) uw bezwaar naar de Belastingdienst. Eveneens exclusief voor leden is er - naast ons modelbezwaarschrift - een Handreiking Culturele ANBI op het besloten Ledennet beschikbaar.

Cultuurconnectie treedt verder in contact met de ministeries van Financiën en OCW om ‘bovenlangs’ bevestigd te krijgen dat cultuureducatie bij uitstek cultuur is, en een branche waarvoor de Geefwet nu juist is ontwikkeld.

Sinds 1 januari 2012 hebben culturele organisaties de mogelijkheid om de Belastingdienst te vragen hen aan te wijzen als een zogenaamde 'Culturele ANBI', een verbijzondering van de algemene ANBI-status (algemeen nut beogende instelling). Veel van de Cultuurconnectie-leden hebben deze status in 2012 verkregen.