Nieuwsbrief 15, 30 november 2021

Coronamaatregelen | terugblik congres | MIX-platform | cao-akkoord | nieuwe leden
 
COVID-19_composite_15_NF2021.11.30
Coronamaatregelen en cultuureducatie

Per zondag 28 november 2021 zijn de nieuwe aangescherpte coronamaatregelen in werking getreden. Wij informeerden u per Nieuwsflits al hierover. Toch worden er nog vragen gesteld over de precieze uitleg van die regels. Bijvoorbeeld over binnenschoolse kunst-/cultuureducatie (dus in het primair en voortgezet onderwijs) en wat er gebeurt nadat culturele organisaties om 17:00 uur moeten sluiten. Sluiting voor publieke toegang betekent dat activiteiten (zoals lessen) vanaf 17:00 uur niet volledig gestaakt hoeven te worden, maar dat deze online kunnen worden voortgezet, met inachtneming van de geldende algemene regels. Docenten kunnen dus tot 17:00 op locatie met publiek werken en daarna op de locatie doorgaan met online lessen, bijvoorbeeld via Zoom. Verder heeft Cultuurconnectie van het ministerie van OCW bevestigd gekregen dat indien de (culturele) activiteit plaats vindt in het kader van het onderwijscurriculum deze doorgang mag vinden.

Lees meer...
2021.11_Najaarscongres_gallery
Terugblik congres Cultuurconnectie

Op woensdag 17 november jongstleden vond het najaarscongres 2021 van Cultuurconnectie plaats. Met liefst 17 sprekers, een relevante keynote speech, 3 geanimeerde paneldiscussies, de Europese lancering van het MIX-Platform, de presentatie van het mooie project Flarden 2025, videointermezzi van iktoon-winnaars 2021 en een verrassende slotact met mindhacker Marc Woods, kijken wij terug op een geslaagd congres. Op onze website kunt u een uitgebreidere terugblik terugvinden.

Lees meer...
MIX_screenshot_website_WEB_4x3
Lancering MIX-platform

Tijdens het najaarscongres 2021 van Cultuurconnectie is het MIX Music Education Platform gepresenteerd. Projectmanager Jan-Willem Kluën gaf een korte uitleg over achtergronden en de inhoud van het kennisplatform, met name de Nederlandse bijdrage over 'ludodidactiek'. Robert Vroegindeweij (Muziekschool Zeeland, bestuurslid EMU) vertelde hoe er binnen de EMU al nagedacht wordt over mogelijke doorontwikkeling van het platform in de toekomst.

Lees meer...
CAO_stemming_vergadering
Principeakkoord nieuwe CAO Kunsteducatie

Op donderdag 25 november 2021 heeft een cao-overleg plaatsgevonden tussen Cultuurconnectie en vakbonden Kunstenbond en Alternatief voor vakbond (AVV). Hierbij is een principeakkoord bereikt ten behoeve van een nieuwe CAO Kunsteducatie van 1 december 2021 tot 1 december 2022. Het betreft beleidsarme cao-afspraken. Er is een loonsverhoging overeengekomen van 1% per 1 januari en 1,5 % per 1 april 2022. Het akkoord wordt nu uitgewerkt en daarna door sociale partners aan hun achterban ter stemming voorgelegd. Leden van Cultuurconnectie ontvangen op korte termijn een ledenbrief met daarin het principeakkoord en een oproep tot stemming.

Lees meer...
2022_Whk
Controle van de Whk beschikking 2022

Wanneer u in het verleden instromers heeft gehad in de Ziektewet en/of de WGA, wordt een deel van deze uitkeringslast via de Belastingdienst met u verrekend. Deze verrekening wordt bevestigd in de Beschikking Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas (Whk). Binnenkort ligt uw Whk beschikking weer in de bus. Niemand wil te veel premie betalen, dus daarom is het verstandig om deze beschikking goed te controleren. Preferred supplier Ecclesia zocht een en ander voor u uit.

Lees meer...
BHV_eindejaarscheck_2021_4x3
Naar een veilig 2022!

Als het gaat om veiligheid neemt u liever geen risico’s. Dan wilt u voorbereid zijn. Want wat als er ineens brand uitbreekt of een collega onwel wordt? Ook aankomend jaar wilt u uw collega's én bezoekers een veilige(re) omgeving bieden. Misschien bent u er zelfs helemaal klaar voor om de volgende stap in bedrijfsveiligheid te zetten. Preferred supplier BHV.NL helpt u graag bij het inrichten of actueel houden van uw complete bedrijfsnoodorganisatie. Doe de BHV.NL eindejaarscheck!

Lees meer...
Logos_VGZ+ZKA
Werknemers profiteren nu extra van collectieve zorgverzekeringen

Het is bijna weer zover: het einde van het jaar komt in zicht. Dat betekent dat men weer gaat nadenken over de zorgverzekering, ook de medewerkers, zzp’ers en vrijwilligers van de Cultuurconnectie-leden. Cultuurconnectie heeft met twee verzekeraars voor 2022 opnieuw collectieve afspraken gemaakt voor haar leden: VGZ en Zilveren Kruis. Laat uw medewerkers, vrijwilligers, bestuurders en zzp’ers juist nu in moeilijke tijden (en met stijgende zorgpremies) gebruik maken van de collectiviteitskorting van Cultuurconnectie. Ook de werkgever profiteert van de extra afspraken die wij hebben gemaakt. Leden ontvingen hierover afgelopen donderdag een ledenbrief met uitgebreide informatie.

 
Certificering
 
Logo_CBCT_4x4

Onlangs ontving het volgende lid van Cultuurconnectie het certificaat 'Kwaliteit in Beeld':

Cultuurconnectie feliciteert directeur Claudia Doesburg (SKVR) én haar medewerkers met het behalen van het certificaat 'Kwaliteit in Beeld'.

Een overzicht van alle gecertificeerde organisaties kunt u vinden op de website van de CBCT. Voor meer informatie over kwaliteitszorg kunt u terecht bij Jan-Willem Kluën of kijk op onze website.

 
Ledennieuws
 
Logo_NKT_600x600
Nieuw lid: NKT Theaterschool

De NKT Theaterschool in Purmerend is het eerste van de nieuwe leden die Cultuurconnectie in deze Nieuwsbrief welkom heet. De NKT Theaterschool is een begrip in de regio. Al 30 jaar krijgen hier honderden leerlingen tussen de 4 en 21 jaar wekelijks meerdere uren les in dans, zang en theater. Naast de buitenschoolse theaterlessen verzorgt het NKT lessen muziektheater op de basisscholen van Purmerend en omstreken en begeleiden zij groepsdocenten bij het integreren van dans, theater en zang in hun curriculum. Tevens werken docenten en leerlingen mee aan culturele projecten en evenementen in de stad.

Logo_VU_Velsen_600x600
Nieuw lid: Volksuniversiteit Velsen

Cultuurconnectie heet ook Volksuniversiteit Velsen welkom als nieuw lid van de branchevereniging. Volksuniversiteit Velsen streeft naar laagdrempelige ontwikkeling van de individu en biedt een breed aanbod van cursussen voor volwassenen aan. “Vanwege corona hebben we slechts een beperkt aantal cursussen kunnen laten doorgaan maar we zijn druk bezig met de programmering en hopen in de nabije toekomst weer een aantrekkelijk en gevarieerd programma te kunnen aanbieden voor de inwoners van Velsen", aldus Volksuniversiteit Velsen.

Logo_KunstForm_600x600
Nieuw lid: KunstForm (Velsen)

Stichting KunstForm is het andere nieuwe lid uit Velsen dat Cultuurconnectie welkom mag heten. KunstForm is hét platform voor kunsteducatie binnen de Gemeente Velsen. Voor scholen en particulieren. KunstForm biedt cultuuronderwijs op het hoogste niveau en doet dat met lessen in dans, theater en beeldende vorming. Voor jong én oud. KunstForm neemt als maatschappelijke onderneming haar verantwoordelijkheid in de ontwikkeling van programma’s voor cultuuronderwijs.

 
Personalia
Jet Smeets nieuwe directeur Muzelinck

Jet Smeets is per 1 december de nieuwe directeur van de Muzelinck in Oss. Ze volgt daarmee Laura Wijnbelt op die ruim zes jaar Muzlinck heeft geleid.

Lees meer...

Koen van der Mark waarnemend directeur Cultuurbedrijf RIQQ

Per 1 december is Koen van der Mark de nieuwe directeur van Cultuurbedrijf RIQQ (Dieren). Hij volgt daarmee Jet Smeets op die bij Muzelinck (Oss) is aangesteld als nieuwe directeur.

Lees meer...

Vertrek Naud Reyners bij Centrum voor Muziek en Dans

Per 25 november 2021 is Naud Reyners als directeur vertrokken bij het Centrum voor Muziek en Dans (Valkenswaard). Vanaf dat moment wordt de vacature tijdelijk ingevuld totdat de werving voor een opvolger is afgerond.

 
Agenda
 
Logo_VU_klein
17 maart 2022
LDOV/COV - 17 maart 2022

Het eerstvolgende LDOV-COV zal plaatsvinden op donderdag 17 maart 2022, 10:30-12:30 uur.