Nieuwsbrief 4, 23 maart 2021

In memoriam Mirjam Moll | innovatiefonds OAK | onderzoek vrijetijdssector | schooltv & ESF
 
Mirjam_Moll_in_memoriam


Beste lezers,

Afgelopen week trof ons het intens verdrietige bericht van het plotselinge overlijden van Mirjam Moll, directeur van de Museumvereniging en de Stichting Museumkaart, op dinsdag 16 maart jongstleden. Mirjam werd slechts 54 jaar oud. Mirjam was niet alleen een markant, lief en warm mens, ze was deskundig, gedreven en zeer competent bovendien. En haar humor sleepte ons er als culturele branche in donkere dagen vaak doorheen. Behalve het enorme persoonlijke gemis, laat ze ook zakelijk gezien een groot gat achter. Ze heeft veel betekend voor haar ‘eigen musea’, maar ook voor de gehele culturele en creatieve sector. Ik had het voorrecht om tijdens de coronacrisis zeer intensief met Mirjam gezamenlijk op te trekken, zowel in het bestuur van de Federatie Cultuur, de Taskforce culturele en creatieve sector, als het directeurenoverleg MKB Nederland en nog veel meer. Mirjam heeft zich in de coronacrisis onvermoeibaar en succesvol ingezet voor de sector, door zich bijvoorbeeld sterk te maken voor het pakket met steunmaatregelen en een routekaart voor heropening. Bijna jaloersmakend was haar slimheid, intellect en strategisch inzicht, gekoppeld aan een zeer warme en empathische persoonlijkheid.

Maar wat velen niet weten is dat Mirjam ook een heel warm pleitbezorger was voor cultuureducatie en -participatie. Persoonlijk maakte ze het zich tot doel dat ambtenaren en bewindslieden de onderwerpen van onze branches ‘boven op het stapeltje’ konden leggen. Ik kan niet zeggen hoe enorm dankbaar ik haar daar namens mijzelf en de gehele branche voor ben. Cultuurconnectie snapt heel goed dat iedereen ondertussen snakt naar perspectief in de crisis waarin we met z’n allen zitten en dat we met z'n allen weer heel graag jonge mensen muziekles willen geven, met ouderen willen dansen of mensen weer samen op een taalcursus willen laten gaan. En dat die waarde en kracht van verbinding, verbeelding en ontwikkeling deel van de oplossing is om uit deze zware tijd te komen, daar streden we zij aan zij met Mirjam voor.

Helaas hebben al onze inspanningen op het vlak van informeren, lobby en belangenbehartiging nog niet geleid tot (gedeeltelijke) openstelling, omdat het kabinet het versoepelen van de maatregelen nog niet mogelijk acht. Maar we doen richting rijk, Tweede Kamer, ministeries, provincies en gemeenten er alles aan om zo snel mogelijk weer wat lucht te kunnen inademen en wat licht te kunnen zien. Weet dat we achter (en soms voor) de schermen keihard voor onze branches en haar afnemers aan het vechten zijn, soms alleen en vaak samen. Echter nu moeten we zonder Mirjam, met haar eigen woorden, ‘moedig voorwaarts’! Wij wensen haar familie, naasten en collega’s en iedereen die haar in hun hart gesloten hebben heel veel sterkte met dit grote verlies. In de hoop dat het met jullie gezondheid en die van jullie naasten goed gaat,

Jan Brands, directeur Cultuurconnectie

Innovatiebudget OAK helpt sector kunsteducatie in tijden van corona

Met de corona-omstandigheden staat de kunst- en cultuursector op zijn kop. Lesgeven op fysieke locaties is niet langer de norm en wat betekent dit voor muziek, dans- en theaterlessen? Dat is een vraag waar cultuureducatieve organisaties het afgelopen jaar noodgedwongen mee aan de slag zijn gegaan. Om de creativiteit die nu loskomt verder te stimuleren, heeft het OAK afgelopen zomer het innovatiebudget beschikbaar gesteld.

Lees meer...
Presentatoren Eurovisie Songfestival helpen docenten met het geven van muzieklessen

De presentatoren van het Eurovisie Songfestival Chantal Janzen, Edsilia Rombley, Jan Smit en Nikkie de Jager, maar ook Duncan Laurence en Jeangu Macrooy, maken samen met Buddy Vedder voor de stichting Méér Muziek in de Klas negen bijzondere online muzieklessen voor Schooltv. De afleveringen, energizers genaamd, staan geheel in het teken van het Eurovisie Songfestival en zijn vanaf 6 april 2021 beschikbaar voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Méér Muziek in de Klas zet zich in voor structureel muziekonderwijs voor alle 1,6 miljoen basisschoolkinderen in Nederland en is dit jaar maatschappelijk partner van het Songfestival.

Lees meer...
Onderzoek: 'medeopvoeders' in de vrije tijd

Vanuit het Nederlands Jeugdinstituut en de Universiteit Utrecht is een onderzoek opgezet dat tot doel een beeld te krijgen van hoe begeleiders in de vrije tijdsvoorzieningen kijken naar hun rol als ‘medeopvoeder’, dat wil zeggen hun verantwoordelijkheden en kansen om bij te dragen aan de opvoeding van kinderen. Hiermee kunnen het Nederlands Jeugdinstituut en vrije tijdsorganisaties een beter beeld krijgen van wat voor invloed vrije tijdsbesteding heeft op kinderen en jongeren en hun ontwikkeling. De verzameling van gegevens vindt plaats tussen 19 maart en 30 april 2021. Het onderzoek bestaat uit een online vragenlijst en enkele interviews. Voor meer informatie over het onderzoek en verdere deelname klikt u op onderstaande link.

Lees meer...
Webinar 'Groeien en Bloeien'

Afgelopen jaar heeft Cultuur+Ondernemen samengewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen in een onderzoek naar beroepspraktijken van culturele en creatieve ondernemers. Bent u benieuwd naar de resultaten, bevindingen en aanbevelingen uit het onderzoek? En wilt u zelf ook eens op een andere manier naar uw beroepspraktijk kijken? Schrijft u zich dan in voor het webinar 'Groeien en bloeien' op 1 april 2021.

Lees meer...
 
Agenda
 
Netwerken
25 maart
Netwerk Marketing & Communicatie

Op donderdag 25 maart 2021 komt het Netwerk Marketing & Commnuicatie weer bijeen voor kennisuitwisseling en overleg. De bijeenkomst vindt online plaats en is alleen toegankelijk voor aangesloten leden.