Nieuwsbrief 5, 13 april 2021

Zoomend voorbij de 100.000! | afname verzuim | sociaal steunpakket | John den Broeder
 
Zoom-project_composite
Zoom-projecten doorbreken magische grens

Het Zoom-project cultuureducatie en het Zoom-project volksuniversiteiten braken vorige maand gezamenlijk door de magische grens van 100.000 sessies (lessen) van gemiddeld 1 tot 1,5 uur! Daarmee hebben dankzij deze projecten ruim acht miljoen minuten aan onderwijs coronaproof en in veiligheid doorgang kunnen vinden. Met de Zoom-projecten hebben circa 4.000 docenten ondanks de coronacrisis een indrukwekkend aantal van 600.000 online contactmomenten weten te realiseren. Onze partner in deze Zoom-projecten, Duppal, beschreef de successen van de samenwerking op hun website.

Lees meer...
Aantal verzuimmeldingen eerste maanden 2021 gehalveerd

Circa een jaar na de eerste coronaverzuimmelding, daalt het verzuim onder medewerkers in de eerste maanden van 2021 tot 4,3%. Hoewel dit ‘slechts’ 0,1% onder het reguliere niveau ligt, is het aantal verzuimmeldingen gehalveerd ten opzichte van januari en februari in 2020 – nog voor corona. Toch blijft het verzuim in Nederland hoog en het effect van corona op verzuim op de lange termijn is onzeker. Veel werknemers lopen na een jaar corona op hun tenen, de puf is eruit. Arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare roepen werkgevers op oog te houden voor werknemers die nu risico lopen om uit te vallen, om zo langdurend verzuim door psychische klachten te voorkomen.

Lees meer...
Overzicht bedragen sociaal steunpakket 2021

De overheid heeft eerder een sociaal steunpakket beschikbaar gesteld omdat de coronacrisis een grote impact heeft op het sociaal en mentaal welzijn van mensen. Gemeenten krijgen de middelen uiteindelijk via het Gemeentefonds van het Rijk. Daarbij geldt dat de middelen vrij besteedbaar zijn. Ondanks de aanleiding en toelichting rond de middelen, betekent dit dat gemeenten helemaal zélf mogen bepalen waar ze de gelden aan uitgeven. Het gaat om incidentele middelen. Dat betekent dat de middelen eenmalig beschikbaar komen. Het platform aanpakeenzaamheid.nl heeft nu een overzicht gemaakt met de bedragen uit het sociaal steunpakket 2021 per gemeente.

Lees meer...
John_den_Broeder_4x3
In memoriam John den Broeder

Op 22 maart jongstleden is John den Broeder, oud-bestuurslid van onze branchevereniging, vlak voor zijn 87e verjaardag overleden. John den Broeder was tussen 2003 en 2008 de zeer gewaardeerde penningmeester van Kunstconnectie, de rechtsvoorganger van Cultuurconnectie. Het bestuur en het bureau van Cultuurconnectie betuigen hun medeleven met de nabestaanden. De uitvaart heeft op 29 maart jongstleden in besloten kring plaatsgevonden.

Logo_Platform_voor_Freelance_Musici_4x3
Brief Cultuuronderwijs PvFM

De coronaregelgeving rondom cultuuronderwijs is een onderwerp dat sterk leeft, zo ook in de werkgroep muziekdocenten van het Platform voor Freelance Musici (PvFM) waar het initiatief ontstond om een brief voor burgemeesters op te stellen. In deze brief worden zij opgeroepen om gebruik te maken van hun beleidsruimte om cultuuronderwijs weer toe te staan. De brief is mede-ondertekend door grote belangenorganisaties voor cultuur en cultuureducatie.

Lees meer...
 
Ledennieuws
 
Logo_Amphion_Cultuurbedrijf_top_4x4_web
Amphion Cultuurbedrijf

Schouwburg Amphion, Stichting de Gruitpoort en Stichting Muziekschool Oost-Gelderland, allen uit Doetinchem, zijn per 1 januari 2021 gefuseerd tot Amphion Cultuurbedrijf. De drie cultuurinstellingen - ieder met hun eigen expertise - zullen vanuit de nieuwe organisatie de cultuur in de regio niet alleen waarborgen, maar ook innoveren en optimaliseren. Het cultuurbedrijf fungeert zo als centrum voor talentontwikkeling, culturele broedplaats en professioneel podium ineen.