Structurele kennisdeling in Noord Holland

In de provincie Noord-Holland hebben 25 Centra voor de Kunsten (verbonden in het OCK) de handen ineengeslagen. Al gedurende de eerste Lock down in 2020 hebben zij de website 24creatief.nl in het leven geroepen: een website met tal van leuke en gratis video workshops gemaakt door docenten van de 25 centra. De website is inmiddels doorontwikkeld en heeft een ledenlogin gekregen waarin via diverse forums kennis gedeeld kan worden.

Enkele maanden geleden heeft kennisdeling ook op een andere wijze vorm gekregen. Docenten van de aangesloten Centra met specifieke kennis over een bepaald onderwerp geven eens in de twee weken een online masterclass. Deze masterclass is momenteel gratis toegankelijk voor alle docenten die verbonden zijn aan één van de Centra voor de Kunsten in Noord Holland (mits deze aangesloten is bij OCK).

De masterclasses worden erg goed bezocht: gemiddeld ruim 50 deelnemers per keer. Een opname van de masterclasses wordt daarna op de website 24creatief geplaatst waardoor alle docenten deze ook nog rustig kunnen (na)kijken. Inmiddels zijn er masterclasses over: online lesgeven, kunst en het sociaal domein, inclusie in de leskamer, Alexander techniek, Suzuki methode en de ontwikkeling van de kinderstem.

Met de masterclasses vergroten zij op een laagdrempelige wijze de vakkennis van hun docenten. Maar zij vergroten ook op deze wijze de interactie tussen de vakdocenten onderling. Dankzij de masterclasses weten zij elkaar steeds beter te vinden.

Voor de continuering van de masterclasses heeft het OCK inmiddels subsidie aangevraagd bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Indien het subsidie wordt toegekend zullen er méér (wekelijkse) masterclasses worden georganiseerd. Ook zal de deelname aan de masterclasses worden opengesteld aan vakdocenten in Noord-Holland die niet verbonden zijn aan één van de leden van het OCK. Op deze wijze kunnen zij hun eigen netwerk ook weer vergroten.

Het OCK is vast voornemens de masterclasses ook na de corona crisis voort te zetten. Een aanrader voor iedere regio!