STEAD Advisory

Voor al uw vastgoedvraagstukken

In deze roerige tijden van COVID-19 is het voor menig culturele organisatie een opgave om binnen alle richtlijnen en beperkingen toch haar activiteiten te ontplooien. Als preferred supplier en lid van de Werkgroep branchespecifieke uitwerking protocollen, ziet STEAD Advisory binnen hun werkpraktijk hoe culture organisaties omgaan met de huidige situatie.

Met de kennis van gebouwen en gebruik draagt STEAD Advisory niet alleen een steentje bij in de uitwerking van protocollen, maar heeft tevens een methodiek ontwikkeld om per locatie te beoordelen welke ventilatie behoefte er is, afgestemd op het huidige gebruik en de actuele corona-maatregelen, wet- en regelgeving. Middels deze methodiek kunnen zij inzichtelijk maken wat u met de aanwezige ventilatievoorzieningen in het gebouw kunt doen om voldoende verse lucht toe te voeren in een ruimte en uiteraard ook weer vuile lucht af te voeren.

Methodiek

Binnen de methodiek schetst STEAD Advisory de achtergrond waaraan zij het gebruik van gebouwen en locaties toetsen. Vervolgens wordt per ruimte bepaald wat de huidige bezetting en gebruik is, en wordt in kaart gebracht wat de aanwezige ventilatievoorzieningen zijn: vanuit het toetsingskader, de aanwezige voorzieningen en het gebruik wordt berekend wat de ventilatiecapaciteit behoefte is. Vervolgens wordt aangegeven hoe betreffende ventilatiecapaciteit gerealiseerd kan worden. Om het praktisch toepasbaar te maken, wordt uiteindelijk per ruimte een beknopte instructie gemaakt welke in de betreffende ruimte opgehangen kan worden. In deze instructie staat eenvoudig uitgelegd hoe de ruimte qua ventilatie gebruikt dient te worden. Op deze wijze weet u hoe u er voor kunt zorgen dat er voldoende verse lucht in de ruimtes komt, zonder standaard alle ramen en deuren open te zetten met alle tocht en koude klachten tot gevolg. Voorgaande is reeds door STEAD toegepast bij het Kunstenhuis, locatie De Egeling in Zeist.

Meer informatie

STEAD Advisory is u graag van dienst als preferred supplier van Cultuurconnectie om u te helpen met deze COVID-19 problematiek. Wilt u meer weten over bovenstaande of heeft u andere vragen over vastgoed voor STEAD Advisory? Kijk dan op de informatiepagina van preferred supplier STEAD Advisory of neem vrijblijvend contact op met Richard van Bladel, telefoon 06-29533776 of richard@steadadvisory.com.