Eagerly Internet

Meetplan: focus op data die helpt groeien

Vrijwel iedereen heeft Google Analytics, maar zelden wordt er gericht gemeten op te behalen doelstellingen. Dat kan slimmer. Eagerly biedt een workshop aan waarin de belangrijkste doelgroepen en doelen van de website in kaart worden gebracht. Ook maken zij een plan hoe ze deze kunnen beïnvloeden en meten. Eagerly richt Analytics vervolgens zo in dat er daadwerkelijk gemeten wordt en bespreekt de uitkomsten periodiek.

Focus op data die helpt groeien

Meet Google Analytics gericht of de organisatiedoelstellingen gehaald worden? Eagerly helpt graag dit voor elkaar te krijgen met een meetplan, interpretatie en periodiek advies.

Een goed meetplan voor uw website

Wat draagt de website bij aan de doelstellingen van de organisatie? Zijn aanpassingen aan de website ook echt verbeteringen? Het is vaak moeilijk te weten of een website succesvol presteert. Een goed meetplan maakt inzichtelijk wie de bezoekers zijn en wat ze komen doen. Het maakt ook duidelijk op welke manier de website bijdraagt aan doelstellingen en waar bijgestuurd kan worden. Een meetplan maken is vaak complex, waar te beginnen? Daarom biedt Eagerly vier concrete stappen waarmee inzicht wordt verkregen in het presteren van een website.

STAP 1: Workshop
Ze brengen de belangrijkste klantgroepen en doelen van de website in kaart. Deze vertalen ze samen met u naar KPI’s en ze bedenken hoe zij deze kunnen beïnvloeden en meten.

STAP 2: Opstellen meetplan
De bevindingen van de workshop vatten ze samen in een meetplan en bespreken deze.

STAP 3: Implementatie
Ze lopen de instellingen van Google Analytics (en/of Tag Manager) na en implementeren het meetplan, waarmee de benodigde data correct wordt verzameld.

STAP 4: Rapportage en Analyse
De verzamelde gegevens vatten ze in een rapport en nemen ze elk kwartaal met u door. Eagerly adviseert vervolgens hoe hierop te handelen.

Kostenindicatie

Initieel: Stap 1 t/m 3 zijn samen gemiddeld 30 uur werk (€3000 ex. BTW).
Jaarlijks: Stap 4 elk kwartaal rapportage en bespreking, in ca. 10 uur per jaar (€1000 ex. BTW).

Over Eagerly

Eagerly is een fullservice webbureau dat werkt voor plezier. Dat doen ze door enkel te werken voor opdrachtgevers die de wereld een beetje mooier maken, zoals een groot aantal Cultuurconnectie- leden.

Zij ontzorgen hen zo volledig mogelijk. In initiële projecten van advies, UX/UI tot realisatie en soepele lancering maar vooral ook daarna bij gerichte doorontwikkeling. Ook los advies- en begeleidingswerk zoals het opstellen (en de rapportage) van een meetplan doen ze graag. Voor meer informatie bel (030-7853179) of mail Matthijs Reerink (m.reerink@eagerly.nl).