Greep op verzuim en arbeidsongeschiktheid

Beheers kosten met een casemanager

Ziekteverzuim is vaak een complexe zaak waarin emoties, wetgeving en verschillende (financiële) belangen van de werknemer en werkgever een rol spelen. Daarom is het in de meeste verzuimsituaties niet realistisch om van u als werkgever te verwachten dat u dit met een advies van de bedrijfsarts wel even in orde maakt. Met inzet van casemanagement kunt u de kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid beheersbaar maken. In dit artikel legt Ecclesia uit wat casemanagement inhoudt.

Iedere werkgever, klein en groot, heeft wel eens te maken met een extra ingewikkeld verzuimdossier. En wat kan je als werkgever doen rondom het re-integratie traject van werknemers die in aanraking zijn geweest met het coronavirus? Want voor zover nu bekend houdt ongeveer 10% van de mensen die Covid-19 doormaken langdurig last van klachten. Bij de begeleiding van een verzuimende medewerker (wel of niet in verband met corona) worden vaak vragen gesteld als:

 • het verzuim gaat richting 1 jaar. Ben ik wel op de goede weg met mijn aanpak?
 • ik ben het niet eens met de bevindingen van de bedrijfsarts en/of arbeidsdeskundige. Heeft indienen van bezwaar en/of beroep zin en kan ik daarbij ondersteuning krijgen?
 • de re-integratie stagneert. Hoe kan ik het dossier weer vlot trekken?
 • is het toch niet mogelijk om afscheid te nemen van deze zieke werknemer?
 • hoe kan ik een dreigende loonsanctie alsnog afwentelen?
 • wat zijn de gevolgen als de medewerker ziek uit dienst gaat en/of de WIA instroomt?

Casemanagement geeft inzicht en rust

Casemanagers zijn specialisten die objectief de regie nemen en u adviseren over de te nemen stappen in het verzuimproces. De casemanager onderzoekt samen met u hoe u regie op uw verzuim kunt vergroten en meer grip krijgt op uw verzuimkosten. Dit doen ze door samen met u te sturen op inzetbaarheid van uw medewerkers waarbij de financiële belangen van de werkgever en werknemer mede centraal staan.

De focus ligt vanaf het eerste moment op werkhervatting binnen de mogelijkheden die de medewerker nog wel heeft. Casemanagers weten de juiste vragen aan de bedrijfsarts te stellen en kunnen bijsturen als de bedrijfsarts geen antwoord op de vragen geeft. De inzet van casemanagement is een belangrijke stap in het verlagen van de verzuimkosten en het voorkomen van instroom in Ziektewet en WIA.

Daarnaast zorgen de casemanagers voor een financieel advies op maat en een financieel actieplan met concrete tips en aandachtspunten om u en de werknemer voor te bereiden op veranderingen waar u allebei zelf niet voor gekozen heeft. Door gebrek aan financieel inzicht durft de werknemer vaak niet te bewegen, men overziet de gevolgen immers niet. Een financieel inzichtgesprek zorgt voor bewustwording en beweging, daarnaast leidt het bij de werknemer tot inzicht en rust.

Wat levert casemanagement u op?

Hieronder een samenvatting van de belangrijkste voordelen van het inzetten van casemanagement:

 • u bent zeker van een objectieve ondersteuning van uw HR professionals;
 • u stemt de belangen van werkgever en werknemer op elkaar af;
 • u verlaagt het ziekteverzuim in uw organisatie;
 • u voldoet aan de Wet verbetering Poortwachter en voorkomt loonsancties;
 • u bespaart op de verzuimkosten;
 • u beperkt de instroom in de Ziektewet;
 • u beperkt de instroom in de WIA;
 • u krijgt advies over geldstromen Sociale Zekerheid;
 • u heeft alle kennis omtrent verzuim in huis.

Hulp of advies nodig bij verzuimdossiers?

Casemanagement is voor veel werkgevers iets wat iemand ‘er even bij doet’. Het is aan te raden om altijd met een externe casemanager te werken bij lang verzuim. Deze heeft dagelijks met verzuim te maken en kent alle regels, wetten en procedures. Ecclesia beschikt over ervaren casemanagers die u graag met raad en daad terzijde staan bij uw verzuimdossiers. Speciaal voor leden van Cultuurconnectie biedt Ecclesia tot 1 april 2022 20% korting op het standaardtarief.

Als u hulp of advies nodig heeft bij een verzuimdossier, neem dan vandaag nog contact op voor de mogelijkheden. Of heeft u na het lezen van dit artikel vragen over casemanagement? Twijfel niet en mail of bel met adviseur Mary Donath. Mary is bereikbaar via telefoonnummer 06-21365432 of per mail mary.donath@ecclesia.nl.

Ecclesia helpt organisaties niet alleen bij de risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Bekijk nog meer risico’s waarvan u op de hoogte moet zijn in de culturele sector op de vernieuwde ledenpagina.