HIT Profit

SDE++ subsidie voor duurzame energie

Veel bedrijven stappen over op zonnepanelen. Een goede ontwikkeling vindt HIT Profit. Zonnepanelen zorgen namelijk voor een duurzame opwekking van energie die tevens zorgt voor een forse kostenbesparing. Indien u geïnteresseerd bent in zonnepanelen, kunt u SDE++ subsidie aanvragen. De SDE++ subsidie maakt het investeren in zakelijke zonnepanelen financieel gezien aantrekkelijk.

Wat houdt de SDE++ subsidie in?

Met de SDE++ subsidie stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de productie van duurzame energie. Het gaat dan met name om projecten op het gebied van wind- en zonne-energie. De SDE++ ronde wordt 5 oktober 2021 geopend.

Voorwaarden toekenning subsidie

Om in aanmerking te komen voor de SDE++ subsidieregeling voor zonnepanelen moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • de SDE++ subsidie is alleen toepasbaar bij grootverbruikaansluitingen (>3 x 80A). Je hebt een grootverbruikaansluiting als je maandelijks een aparte nota krijgt van de netbeheerder en het meetbedrijf;
  • het dakoppervlak dient minimaal 650 m2 te zijn;
  • binnen 1,5 jaar na ontvangst van de subsidiebeschikking moet de installatie gerealiseerd zijn. Lukt dit niet, dan vervalt de subsidie zonder boete.

Financiering en leasen van zonnepanelen

Wilt u niet investeren maar uw bedrijfspand wel graag verduurzamen? Via de partners van HIT Profit bestaat de mogelijkheid om grote zonnepaneleninstallaties te financieren of te leasen. Bent u geïnteresseerd in zonnepanelen en de bijbehorende SDE++ subsidieregeling? HIT Profit helpt u graag. Wilt u meer informatie? Kijk voor meer op deze informatiepagina of neem contact op met Frank van Oers via frank@hitexpert.nl of 06-29017898.