Nieuwsflits COVID-19, 12 mei 2021

INFORMATIE | branche onder voorbehoud open per 19 mei 2021
 
COVID-19_composite_NF.2021.05.12


Gisteravond, 11 mei 2021, is in de persconferentie van demissionair minister-president Rutte bekend gemaakt dat de versoepelingen uit stap 2 van het openingsplan in principe ingaan per woensdag 19 mei 2021. Aanstaande maandag 17 mei 2021 wordt op basis van de meest recente cijfers definitief besloten of de versoepelingen kunnen doorgaan of niet. Zo niet, dan volgt een verschuiving van de data. Kunst- en cultuurbeoefening binnen is gelijk gesteld aan sporten binnen. De versoepeling van de overige onderdelen van de cultuursector moet minstens een stap wachten, met uitzondering van een aantal buitenlocaties. Voorwaarde voor het zetten van stap 2: het aantal nieuwe ic- en ziekenhuisopnames moet op maandag 17 mei verder zijn gedaald. Dit betekent dat er dan een afname moet zijn van ongeveer 20% ten opzichte van de piek eind april. Als dit niet het geval is, dan wordt op maandag 17 mei de pauzeknop ingedrukt en de tweede stap dus uitgesteld.

Cultuurconnectie heeft direct na de persconferentie contact gehad met het ministerie OCW, die bovenstaande heeft bevestigd, als ook de navolgende voorwaarden behorende bij de versoepelingen (onder bovenstaand voorbehoud) per 19 mei aanstaande.

Kunst- en cultuurbeoefening binnen toegestaan

Locaties binnen voor kunst- en cultuurbeoefening mogen weer open. Bijvoorbeeld muziekscholen en centra voor de kunsten. Er gelden wel voorwaarden.

  • Voor personen vanaf 18 jaar geldt: individuele beoefening mag. Of in groepsverband met maximaal 2 personen. Dit is exclusief een docent. Bijvoorbeeld: in een ruimte kunnen maximaal 15 tweetallen oefenen of repeteren, exclusief docent.
  • Voor kinderen tot en met 17 jaar geldt: groepslessen en repetities in groepsverband (maximaal 30 personen) zijn toegestaan.
  • In de ruimte mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn. Dit is exclusief personeel.
  • Er mag geen publiek aanwezig zijn.
  • Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht.
  • Binnen moet men een mondkapje dragen, maar deze mag af als dit nodig is om te kunnen oefenen of repeteren.
Kunst en cultuur buiten

Buitenlocaties voor podiumkunsten en filmvertoningen mogen open. Dit zijn bijvoorbeeld openluchttheaters. Ook hier gelden voorwaarden zoals: maximaal 30 personen en 1,5 meter afstand houden. Reservering is verplicht en kan voor maximaal 2 personen. Tenzij het gaat om kinderen of mensen uit eenzelfde huishouden. Een gezondheidscheck is ook verplicht. Voor amateurkunst en cultuurbeoefening geldt op een openbare plaats, zoals in een park of op straat, een maximale groepsgrootte van 30 personen. Let op: eerder was dit uitgezonderd van de maximale groepsgrootte. Alle overige maatregelen, inclusief het zangadvies blijven zoals ze zijn. Kijk voor meer informatie over de voorgenomen versoepelingen per 19 mei aanstaande op de onderstaande webpagina's van rijksoverheid.nl:

COVID-19_poster_fragment
Voorbereiding op mogelijke heropening

Cultuurconnectie heeft de afgelopen weken reeds de benodigde voorbereidingen getroffen voor op de voorgenomen heropening. Zo zijn een nieuwe versie van het protocol (versie van 22 april 2021) en een update van de speciale microsite rondom de coronacrisis gepubliceerd. De branchespecifieke aanvullende richtlijnen worden met de informatie die nu voorhanden is ook zo spoedig als mogelijk aangepast. Als onderdeel van de voorbereidingen heeft Cultuurconnectie in samenwerking met zorgverzekeraar VGZ ook een poster ontwikkeld waarmee u kunt laten zien wanneer u weer open bent en waarmee u uw cursisten, deelnemers en bezoekers laat zien en ervaren dat ze op een veilige manier weer bij u terecht kunnen. Leden van Cultuurconnectie ontvangen deze week gratis 10 gedrukte exemplaren per post. Een digitale versie van de poster is te downloaden voor iedereen die er gebruik van wil maken of extra exemplaren wil afdrukken.