Nieuwsflits COVID-19, 15 september 2021

Versoepeling maatregelen | oproep taskforce voortzetting coronasteun | Zoom-projecten jaar verlengd
 
COVID-19_composite_2021NF2021.09.15

Nederland verder open
Op dinsdagavond 14 september 2021 vond de persconferentie van het demissionaire kabinet plaats met informatie over de voorgenomen versoepelingen per 25 september aanstaande. De belangrijkste mededeling was daarbij: vanaf 25 september kunnen we zonder de verplichte 1,5 meter maatregel. Dit is een grote stap vooruit. Daar tegenover staat de invoering van een coronatoegangsbewijs (CTB) voor personen van boven de 13 jaar voor toegang tot horeca, evenementen, sport en cultuur. De mondkapjesplicht in het onderwijs vervalt evenals de maximale groepsgrootte van 75 personen. In november beoordeelt het kabinet de maatregelen wederom.

Cultuursector vrijwel volledig open
Vrijwel de gehele cultuursector kan vanaf 25 september weer volledig open, zonder 1,5 meter afstand en met gebruik van het coronatoegangsbewijs. Alleen voor evenementen die binnen georganiseerd worden en waarbij men niet zit, is een maximum van 75% van de totale bezoekerscapaciteit bepaald. Een CTB is niet nodig bij bezoek aan museum of bij kunst- en cultuurbeoefening. Minister Van Engelshoven: ‘Ik ben blij dat echt bijna alles weer kan in de cultuursector. Theaters kunnen weer helemaal gevuld worden en musea kunnen weer bezoekers toelaten zonder maximum. Cultuur moet je samen beleven dus het is erg fijn dat we dit spoedig zonder de 1,5 meter regel kunnen. Ik zie uit naar de volle zalen, prachtige voorstellingen en optredens!'

Regels voor cultuureducatie in PO/VO
De exacte tekst voor de aanpassingen van de maatregelen voor cultuureducatie in het reguliere onderwijs, zowel op school als op locatie (voorstellingen en bezoeken) is op dit moment nog niet bekend. De strekking van de tekst zal waarschijnlijk zijn dat leerlingen en onderwijspersoneel (in zowel primair als voortgezet onderwijs) bij voorstellingen en bezoeken geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien. Wanneer het educatieve culturele onderwijsactiviteiten conform het curriculum betreft, geldt dat deze zijn vrijgesteld van CTB (net als andere onderwijsactiviteiten), ook buiten de onderwijsinstelling. Indien het een bezoek aan een reguliere voorstelling betreft, geldt het CTB voor alle toeschouwers.

Coronatoegangsbewijs voor extra veiligheid
Het coronatoegangsbewijs wordt juist nu ingezet op die locaties waar het door het loslaten van de verplichte 1,5 meter afstand drukker wordt. Op deze manier wordt het risico van besmetting zo laag mogelijk gehouden en kan iedereen zo veilig mogelijk samen komen. Daarnaast draagt het gebruik van het CTB bij aan het openen én open houden van de meeste locaties op maximale capaciteit. Vanaf 25 september is er in alle horeca (behalve afhaalrestaurants), bij evenementen (zoals festivals, optredens, feesten en publiek bij professionele sportwedstrijden) en bij vertoning van kunst en cultuur (zoals in bioscopen en theaters) alleen toegang mogelijk met het CTB voor iedereen vanaf 13 jaar. Dat geldt binnen én buiten, met én zonder vaste zitplaats. Vanaf 14 jaar moet het gebruik van het CTB samen met het identiteitsbewijs worden gecontroleerd.

Coronacheck-app en CoronaCheck Scanner
Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een geldig herstelbewijs hebt of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Testen blijft gratis voor iemand die geen herstel- of vaccinatiebewijs heeft. Met de Coronacheck-app kan iedereen het CTB ophalen. Voor horeca en organisatoren van evenementen, sport- en cultuuractiviteiten is de app CoronaCheck Scanner beschikbaar, waarmee eenvoudig de controle kan worden uitgevoerd op de coronatoegangsbewijzen.

Basisregels blijven
Veel maatregelen verdwijnen, er kan weer heel veel, maar het virus is niet weg. De basisregels blijven onverminderd van belang, ook als je al gevaccineerd bent. De basisregel ‘verplicht 1,5m afstand houden’ verandert in een dringend advies om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen. Ook handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten bij de GGD en regelmatig zorgen voor frisse lucht in binnenruimtes draagt hier allemaal aan bij. Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken wordt aangepast: werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is. Werkgevers en werknemers maken zelf afspraken over een goede verdeling tussen werk en thuis.

Brancheprotocol en aanvullende richtlijnen
Bovenstaande versoepelingen hebben ook invloed op het brancheprotocol Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie en de bijbehorende aanvullende branchespecifieke richtlijnen. Morgen komt de Werkgroep branchespecifieke uitwerking protocollen bijeen en zal zich mee buigen over de gevolgen van de versoepelingen per 25 september aanstaande voor onze branche. Protocol en richtlijnen zullen vervolgens op de nieuwe situatie worden aangepast en gepubliceerd.

COVID-19_econmic_damages
Einde noodsteun zonder herstelplan is de nekslag

De Taskforce culturele en creatieve sector roept Kamer en demissionair kabinet met klem op om de noodsteun voort te zetten zolang er geen herstelplan is. Vertraging van de coalitievorming kan geen reden zijn om nu een gat te laten vallen. Het algemene economische beeld mag dan positief zijn, de realiteit in de culturele en creatieve sector is dat niet. Op 9 september jongstleden schreef de taskforce hierover een brief aan het kabinet. Lees verder voor het volledige persbericht.

Lees meer...
Logo_Zoom
Zoom-projecten met jaar verlengd

Ook in het nieuwe cursusjaar kan door leden van Cultuurconnectie (en alle volksuniversiteiten in Nederland) kosteloos gebruik worden gemaakt van Zoom-accounts. In navolging van de volksuniversiteiten, kunnen ook binnen het Cultureducatie Zoom-project de deelnemende organisaties in het cursusjaar 2021-2022 weer rekenen op de Zoom-licenties. De accounts worden automatisch met een jaar verlengd, daarvoor hoeft de gebruiker geen actie te ondernemen. De admins van alle deelnemende organisaties zijn inmiddels uitgebreid geïnformeerd over de voorwaarden en mogelijkheden. Sinds de start van de Zoom-projecten een jaar geleden hebben al meer dan 158.500 sessies (lees: lessen) plaats gevonden van 1 tot 1,5 uur per sessie.

Deadline Cultuurleningen coronasteunpakket

De laatste aanvraagperiode voor de Cultuurleningen uit het speciale coronasteunpakket is aangebroken; de loketten zijn open tot 1 oktober aanstaande. De Cultuur Opstart Lening en de Cultuur Vermogen Lening zijn onderdeel van het steunpakket dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap vanaf juni 2020 beschikbaar heeft gesteld voor de cultuursector in het kader van de coronapandemie. De leningen zijn geschikt voor culturele en creatieve organisaties en zelfstandigen uit alle disciplines. Gebruik een Cultuurlening om bijvoorbeeld te kunnen investeren in nieuwe projecten, materialen, opstartkosten en personeel, of om de reserves aan te vullen. U kunt een lening aanvragen vanaf € 2.500,00 tot maximaal € 500.000,00. De leningen worden aangeboden tegen een lage rente van 1%.

Lees meer...