Nieuwsflits COVID-19, 25 februari 2021

INFORMATIE: aanvullende details met betrekking tot coronamaatregelen in onze branche
 
COVID-19_composite_NF43


Met de voorzichtige versoepelingen van het coronabeleid, die het kabinet op 23 februari 2021 presenteerde, zijn weer onvermijdelijke vragen gerezen: welke van deze versoepelingen zijn mogelijkerwijs van toepassing op ieders (werk)praktijk? Uit de vele vragen die ons bereiken, blijkt dat de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 en de tijdelijke lockdown-maatregelen niet helemaal eensluidend zijn. Cultuurconnectie is direct in gesprek gegaan met de overheid om op de vele vragen uit onze branche uitsluitsel te krijgen. De cultuursector wordt in veel opzichten helaas niet ontzien - tenminste niet op de wijze waarop we dat graag zouden willen - maar tegelijkertijd stelt Cultuurconnectie vast dat het (maatschappelijke) belang van cultuur gezien wordt en blijkt er voor onze branche ruimte te vinden is in de koppeling die Cultuurconnectie heeft weten te realiseren tussen het coronabeleid ten aanzien van sportbeoefening enerzijds en cultuureducatie en -participatie anderzijds. Wat de concrete vragen betreft, heeft Cultuurconnectie navraag gedaan bij het ministerie van OCW. Hierop heeft Cultuurconnectie vandaag de navolgende uitleg ontvangen.

Dans: Aanvullende toelichting van OCW

De jeugd (tot en met 17 jaar) mocht al buiten dansen en sporten, waarbij een uitzondering op de groepsvorming (art. 6.2, eerste lid, onder b) en veilige afstand geldt (art. 2.1, eerste lid, onder b). Vanaf volgende week mogen ook jongvolwassenen (18 tot en met 26 jaar) buiten sporten. Dat is wel beperkt tot een sportaccommodatie. Zij hoeven dan ook niet meer de veilige afstand tot elkaar te houden (art. 6.1, tweede lid). In een gemeentelijk park geldt dit niet. Voor de overige volwassenen geldt een beperking tot twee personen (artikel 6.4, lid a1).

Jeugdactiviteiten

Voor georganiseerde jeugdactiviteiten (tot en met 17 jaar) geldt, zowel binnen als buiten, een uitzondering op de groepsvorming (art. 3.1, tweede lid, onder b en 3.2, tweede lid, onder a). Binnen is dus alleen mogelijk in besloten plaatsen.

Muziekscholen en kunstencentra

Muziekscholen, kunstencentra en volksuniversiteiten zijn publieke plaatsen en die zijn, behoudens enkele uitzonderingen (zoals een buurthuis, dorpshuis of wijkcentrum waarin maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare personen geboden wordt), voorlopig nog gesloten voor publiek (art. 4.a1). Er geldt echter geen verbod voor thuislessen. Voor deze situatie geldt wel het algemeen geldende advies om thuisbezoek te beperken tot 1 persoon per dag.

Definities

Een contactberoep is in de regelgeving (art. 1.1 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19) gedefinieerd als een beroep waarbij het niet mogelijk is ten minste de veilige afstand te houden tot een klant of patiƫnt. Het kan hier gaan om beroepen waarbij fysiek contact met de klant noodzakelijk is (zoals bij kappers, zorgverleners, nagelstylisten en sekswerkers) en om beroepen waarbij het voor de beoefenaar van het beroep noodzakelijk is om zich in een afgesloten ruimte te bevinden op beperkte afstand tot de klant (bijvoorbeeld rijinstructeurs).

Wat nu?

Weet dat Cultuurconnectie achter (en soms voor) de schermen keihard aan het vechten is voor het zo broodnodige perspectief. In de komende nieuwsberichten, -flitsen en -brieven en updates aan onze corona-microsite zal Cultuurconnectie per onderdeel aandacht besteden aan wat wij allemaal doen voor de cultuureducatie, onze branche en de mensen die daarin werkzaam zijn, de cultuurbeoefenaars die soms nu verstoken blijven van hun lessen en ontwikkelmogelijkheden en eenieder die net als zovelen direct of indirect getroffen wordt door deze crisis. Wij werken onvermoeibaar door.