Nieuwsflits COVID-19, 26 februari 2021

Cultuurconnectie in actie | nieuwe informatie OCW | impulsregeling zzp'ers
 
COVID-19_composite_2021NF46


Beste lezer,

De coronacrisis trekt diepe voren door onze samenleving. In fysiek, mentaal en economisch opzicht zijn het zware tijden. Voor iedereen. En de persconferenties van het kabinet geven nog niet veel perspectief; niet voor ons persoonlijk, maar ook niet voor sectoren die gesloten zijn, zoals de cultuur, horeca, winkels en evenementen. Voor de leden van Cultuurconnectie en de professionals die voor hen werken, zijn het barre tijden. Ook de klanten en cursisten kunnen niet bediend worden op de manier waarop zij dat gewend zijn, terwijl er zo gesnakt wordt naar perspectief. Weet daarom dat Cultuurconnectie achter (en soms voor) de schermen keihard voor perspectief aan het vechten is. Weet ook dat er veel steun en bereidheid is om jongeren tot 17 jaar sneller toe te laten tot culturele organisaties en doorstroomlocaties. Mogelijk wordt dat dus de eerste stap naar heropening. Voor wat er achter de schermen plaatsvindt en misschien nu onzichtbaar blijft, geven wij in deze alweer 46e Nieuwsflits COVID-19, een greep uit onze acties. Voor nu danken wij iedereen voor alle steun, deelname, feedback, scherpte, bijdragen, creativiteit en support die dit belangrijke werk mogelijk maken. Houd moed want we gaan samen moedig voorwaarts.

Jan Brands, directeur Cultuurconnectie

Nieuwe detailinformatie OCW

Cultuurconnectie krijgt veel vragen binnen over wat het beleid en de coronanamaatregelen van de overheid voor hen betekent. Zeker na veranderingen - versoepelingen of verzwaringen - neemt die vragenstroom toe. Cultuurconnectie vraagt in dat geval het ministerie van OCW steeds om opheldering. Omdat de gisteren verzonden Nieuwsflits #45 over cultuureducatie over cultuur educatie ( en ikn het bijzonder buiten dansen) nog vragen opriep, heeft het ministerie vandaag op ons verzoek opnieuw gereageerd met verdere uitleg.

Lees meer...
Cultuurconnectie in actie

Cultuurconnectie heeft in corona-tijd haar lobby en belangenbehartiging voor onze branches (cultuureducatie, -participatie en volksuniversiteitswerk) en hun afnemers en cursisten flink opgeschroefd. Dat doen we zelfstandig, maar vaak - voor een nog krachtiger signaal - in coalities. We bieden ons als solide partner aan, denken creatief mee en dragen oplossingen aan. Via de navolgende link tonen wij u een greep uit de acties die Cultuurconnectie voor u onderneemt.

Lees meer...
Impulsregeling zzp'ers en erfgoedvrijwilligers

Door de gevolgen van corona verandert de manier waarop we werken. Daar komt bij dat veel beroepen momenteel een flinke daling, of zelfs een volledig gebrek aan werk zien. Veel zelfstandigen in de kunst- en cultuursector kwamen en komen echter niet in aanmerking voor de pakketten met generieke noodsteun van de rijksoverheid, omdat zij niet aan de gestelde criteria voldoen. Voor zzp’ers werkzaam in cultuurparticipatie of -educatie, beoefenaars van een ambacht of personen die werken met erfgoedvrijwilligers, is er vanaf 1 maart 2021 de impulsregeling zzp'ers en erfgoedvrijwilligers. Ook organisaties kunnen aanvragen als deze veel met bovengenoemde zzp’ers of vrijwilligers werken. Voor individuele aanvragers organiseert het Fonds voor Cultuurparticipatie informatiesessies op 2 en 9 maart 2021.

Lees meer...