Nieuwsflits COVID-19, 29 november 2021

INFORMATIE: strengere regels per 28 november 2021
 
COVID-19_composite_NF2021.11.29


Het aantal coronabesmettingen is nog nooit zo hoog geweest. De toegang tot de zorg is in gevaar. Daarom gelden er per zondag 28 november, 05:00 uur, strengere maatregelen voor onder meer culturele locaties om de dagelijkse contactmomenten te verminderen. Per die datum geldt dat alle culturele locaties alleen geopend mogen zijn tussen 05.00 en 17.00 uur. Daarnaast is het niet toegestaan van 17:00 uur tot 05:00 uur met meer dan 4 personen buiten in georganiseerd verband kunst- en cultuur te beoefenen. De maatregelen gelden voor drie weken, in ieder geval tot 19 december 2021. De situatie wordt op dinsdag 14 december 2021 opnieuw beoordeeld.

Ministerie van OCW: “De nieuwe maatregelen hebben grote impact op de culturele en creatieve sector. Juist nu de agenda’s van de instellingen weer gevuld waren met nieuwe voorstellingen en tentoonstellingen van internationaal allure is dit een extra harde klap. Culturele zelfstandigen zien opdrachten opdrogen en culturele instellingen blijven achter met uitverkochte voorstellingen die niet door kunnen gaan.” (Bron: Rijksoverheid, Nieuwsbericht 26-11-2021).

COVID-19_informatieblad_2021.11.26
Wat betekent dit voor cultuureducatie en volksuniversiteiten?

De harde conclusie voor onze sector: cultuurbeoefening en cultuureducatie moeten in ieder geval de komende 3 weken na 17:00 uur dicht. Locaties voor beoefening van kunst en cultuur zijn open van 05.00 tot 17.00 uur. Buiten maximaal 4 personen van 17:00 tot 05:00 uur. Dit geldt ook voor volksuniversiteiten. Docenten mogen wel vanaf locatie online lesgeven, zie daarover onderstaand artikel. Voor locaties die werken met het coronatoegangsbewijs (CTB) geldt ook een maximering van de capaciteit; culturele voorstellingen zijn toegestaan met 100% van de 1,5 metercapaciteit, tot een maximum van 1.250 personen per zaal. Culturele voorstellingen zonder vaste zitplaats zijn niet toegestaan. Voor bijvoorbeeld musea en monumenten geldt een maximum van 1 persoon per 5m2. Mondkapjes zijn verplicht voor bezoekers in alle culturele locaties als zij zich door de locatie bewegen. Klik op onderstaande link voor de specifieke corona-informatiepagina over kunst- en cultuurbeoefening op de website van de rijksoverheid.

Lees meer...
Zoomprojecten Cultuureducatie en Volksuniversiteiten zijn er klaar voor

Zoals bovenstaand al aangegeven mogen docenten vanaf locatie online lesgeven en dat betekent dat de verlenging van de Zoomprojecten Cultuureducatie en Volksuniversiteiten met een tweede jaar (cursusjaar 2021-2022) nu extra belangrijk is. Cultuurconnectie ontvangt sinds de aankondiging van de maatregelen extra aanvragen voor Zoom-licenties. Er is extra capaciteit hiervoor gecreëerd. Alle leden van Cultuurconnectie en alle volksuniversiteiten in Nederland kunnen - zolang de voorraad strekt - extra Zoom-accounts voor docenten aanvragen via de online aanvraagformulieren. De Zoomprojecten Cultuureducatie en Volksuniversiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het OAK, Stichting tot steun aan het volksuniversiteitswerk, Stichting ter bevordering van het volksuniversiteitswerk en Cultuurconnectie.