Nieuwsflits COVID-19 #43, 8 februari 2021

INFORMATIE | OCW: geen versoepelingen cultuureducatie en -participatie
 
COVID-19_composite_NF43

Na de persconferentie van minister-president Rutte van afgelopen week heeft Cultuurconnectie vragen gesteld aan het ministerie van OCW naar aanleiding van het verschijnen van de nieuwe routekaart. Onder het kopje ‘Sport en jeugdactiviteiten’ wordt bijvoorbeeld niet over culturele activiteiten gerept en onder het kopje ‘Culturele instellingen en evenementen’ gaat het voornamelijk over evenementen. Niets over cultuureducatie of cultuurparticipatie.

Informatie OCW

Inmiddels heeft Cultuurconnectie een kort en bondig antwoord van OCW ontvangen: publieke binnenruimten zijn in beginsel gesloten voor publiek, behoudens enkele uitzondering (essentiële winkels et cetera, conform artikel 4.a1). Er is geen algemene uitzondering voor jeugdactiviteiten, wel voor dagbesteding aan kwetsbare groepen. Op het verbod op groepsvorming (van max 2 personen buiten) bestaan uitzonderingen voor jongeren:

  • jongeren tot en met 12 jaar in algemene zin (artikel 3.1);
  • jongeren tot en met 17 jaar voor jeugdactiviteiten (artikel 3.1);
  • jongeren tot en met 17 jaar voor sport (artikel 6.2).

Binnenschoolse activiteiten

Conform het besluit van het kabinet, zijn de basisscholen - na bijna acht weken dicht te zijn geweest vanwege corona - vandaag (8 februari 2021) overal in het land basisscholen weer opengegaan. Een groot deel bleef echter vandaag vanwege het winterse weer nog dicht. Het protocol voor het regulier basisonderwijs en die voor het speciaal (basis)onderwijs zijn daarvoor aangepast. Cultuurconnectie ontvangt momenteel diverse vragen over binnenschoolse cultuureducatie. Daarvoor verwijzen wij vanzelfsprekend naar de passages die hierover zijn opgenomen in het nieuwe protocol voor het regulier basisonderwijs.