Nieuwsflits COVID-19 #44, 24 februari 2021

INFORMATIE | Kabinet kondigt voorzichtig versoepelingen aan, maar nog niet voor onze branche
 
COVID-19_composite_NF43

De coronamaatregelen vragen veel van ieders uithoudingsvermogen, zowel fysiek als mentaal. Hoe langer de crisis duurt, hoe zwaarder het voor iedereen wordt. De sociale, maatschappelijke en economische effecten van de pandemie tellen na een jaar flink op. Het kabinet, zo verkondigden minister-president Rutte en minister De Jonge gisteravond tijdens de persconferentie, blijft oog houden voor het beschermen van mensen met een kwetsbare gezondheid en het toegankelijk houden van de zorg. De Britse variant zorgt ervoor dat het aantal besmettingen per dag minder daalt dan een paar weken geleden, of zelfs toeneemt. Een derde golf lijkt onvermijdelijk.

Tegelijkertijd is nu de fase gekomen om -zo beredeneert het kabinet-, beperkt en weloverwogen, iets meer risico te nemen. De lockdown en de avondklok blijven tenminste tot en met 15 maart aanstaande van kracht, maar de middelbare scholen en het mbo gaan vanaf 1 maart aanstaande deels weer open. Daarnaast staat het kabinet vanaf 3 maart onder voorwaarden de volgende verruimingen toe: jongeren tot en met 26 jaar mogen weer samen buiten sporten op sportaccommodaties, contactberoepen mogen weer uitgeoefend worden en de detailhandel mag open voor winkelen op afspraak.

Nog geen versoepelingen voor cultuureducatie & -participatie

Helaas mogen centra voor de kunsten, muziekscholen en volksuniversiteiten, evenals bijvoorbeeld de binnensporten, nog niet open. Overigens is de lobby voor versoepeling van de maatregelen met alle kracht en via diverse kanalen ingezet. Hiermee geven we onder andere invulling aan de route die de motie Dijkhof bepleit, om niet per sector te heropenen, maar alle sectoren geleidelijk aan te heropenen.


Cultuurconnectie heeft gistermiddag al de expliciete vraag bij het ministerie van OCW neergelegd of nu bekend is dat vanaf volgende week dinsdag alle contactberoepen weer aan de slag mogen, ook bijvoorbeeld individueel muziekonderwijs (1-op-1) weer tot de mogelijkheden behoort. Dit mede naar aanleiding van diverse vragen die Cultuurconnectie daarover reeds had ontvangen. Het ministerie heeft daar schriftelijk op geantwoord: “Helaas gelden de versoepelingen niet voor muziekonderwijs. Ze zijn alleen voor bepaalde contactberoepen.” Over de reikwijdte van de contactberoepen zijn nog geen sluitende definities gegeven in de brief van 23 februari 2021 van minister De Jonge (VWS) aan de Tweede Kamer.

Cultuurconnectie heeft daarop aanvullende vragen gesteld, waarop de antwoorden nog niet zijn ontvangen. Ook heeft Cultuurconnectie expliciet gevraagd of dansen, yoga, et cetera ook onder buitensport vallen -indien dit buiten plaats heeft- zodat de regels die daarvoor gelden van toepassing zijn. Vanaf 3 maart mogen sommige mensen namelijk weer samen buiten sporten. Dit geldt voor personen tot en met 26 jaar. Sporten mag alleen met het eigen team binnen de eigen club. Ook op een antwoord op deze vraag wacht Cultuurconnectie nog. Zodra deze informatie is ontvangen zullen wij deze onmiddellijk weer delen middels een corona nieuwsflits.

Voor uitgebreide informatie over de aangekondigde versoepelingen klik hier.