Nieuwsflits COVID-19 #39, 13 januari 2021

Lockdown verlengd tot en met 9 februari | Hou vol! | Oproep aan gemeenten
 
COVID-19_composite_16
Hou vol!

Hoewel een ieder er wel rekening mee had gehouden, werd het gisteren tijdens de persconferentie van minister-president Rutte bevestigd: de lockdown in Nederland wordt minimaal verlengd tot en met 9 februari 2021. Het aantal Nederlanders dat besmet raakt met het coronavirus neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown enig effect heeft. Echter, doel is om de dagelijkse besmettingen nog veel verder en sneller te laten dalen, zodat ook het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen en op de intensive care daalt. Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland in lockdown blijft. Dat betekent dat we onze contacten zo veel mogelijk moeten beperken, zodat het virus zich minder snel kan verspreiden. Daarmee houden we de zorg toegankelijk voor iedereen. Dit is extra belangrijk met oog op de ontwikkeling van de nieuwe varianten van het coronavirus, waarnaar het OMT nu aanvullend onderzoek doet. Daarnaast vraagt het kabinet het OMT ook nut en noodzaak van eventuele verzwarende maatregelen, zoals een avondklok, te onderzoeken.

Dit alles betekent dat ook onze branche de deuren voor publiek gesloten moet houden. Maar hou vol! Met de start van de vaccinatie en grootschalig testen is er licht aan de horizon. En zoals de branche zich door de eerdere perioden van de coronacrisis heeft geslagen, met creatieve en innovatieve oplossingen, zo slaan we ons met elkaar ook door deze verlengde lockdown. En Cultuurconnectie helpt de branche en in het bijzonder haar leden waar mogelijk. U leest er meer over in deze nieuwsflits. Voor de volledige berichtgeving naar aanleiding van de persconferentie van 12 januari 2021 klik hier.

Gemeenten, besteed de gelden aan cultuur!

Cultuurconnectie roept haar leden op om in gesprek te gaan met hun gemeente over het aanwenden van de rijkssteun voor cultuur. In een voorbeeldbrief doet Cultuurconnectie een beroep op de gemeenten in Nederland om, vanuit de extra financiële ondersteuning die voor cultuur door het rijk aan gemeenten is toegewezen, deze middelen ook daadwerkelijk te besteden aan cultuur en hiermee cultuureducatie, cultuurparticipatie (of amateurkunst) en volksuniversiteitswerk financieel te steunen. De tekst van de modelbrief is door de Cultuurconnectie-leden te gebruiken om, aangepast naar de eigen situatie, te sturen naar hun gemeentelijke stakeholders, hun gemeenteraadsleden, ambtenaren en wethouders.

Voorts treft u hier een vragenlijst aan die vanuit ‘Cultuur deel je!’ in samenwerking met het Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) is ontwikkeld voor de lokale politiek. Deze is bedoeld als handreiking voor culturele organisaties om met hun gemeenteraadsleden, ambtenaren en wethouders in gesprek te gaan. Verder is er onder het motto ‘150 miljoen, wat ga jij ermee doen?’ een aantal suggesties voor de invulling van het steunpakket gemaakt.

Taskforce: biedt steun en perspectief

De Taskforce culturele en creatieve sector heeft gisteren de fractievoorzitters in de Tweede Kamer in een brief opgeroepen om op korte termijn een aantal noodzakelijke besluiten te nemen om de cultuursector perspectief te bieden. In het licht van de gisteravond aangekondigde verlenging van de lockdown en met nog een paar weken te gaan naar de verkiezingen is snelheid geboden. Vandaag (13 januari 2021) om 15.00 uur is er weer een plenair coronadebat in de Tweede Kamer.

Cultuureducatie en volksuniversiteiten Zoomen erop los

Cultuurconnectie heeft, in samenwerking met de Stichting tot steun aan het volksuniversiteitswerk en de Stichting Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie (OAK), twee inmiddels zeer succesvolle Zoom-projecten op mogen starten. Alle volksuniversiteiten in Nederland en álle andere leden van Cultuurconnectie zijn uitgenodigd voor het cursusjaar 2020-2021 kosteloos gebruik te maken van het online platform Zoom. Niet alleen krijgen deze organisaties licenties voor hun docenten, de Zoom-projecten bieden ook ondersteuning bij de implementatie, support en training van de eigen Admin (administrator). En dat helemaal gratis voor leden van Cultuurconnectie en alle volksuniversiteiten in Nederland. En daar wordt in de huidige lockdown volop gebruik van gemaakt.

Cultuurconnectie gaf eerder aan dat voor beide projecten alle beschikbare licenties vergeven waren. Inmiddels heeft Cultuurconnectie echter voor beide projecten weer een aantal licenties beschikbaar. Wilt u als Cultuurconnectie-lid of volksuniversiteit ook aan de slag met Zoom of heeft u tijdens deze lockdown meer licenties nodig? Meld uw organisatie en docenten dan aan via het aanmeldformulier. Een en ander onder voorbehoud van beschikbaarheid. Uitgifte van licenties vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Vragen over beide projecten kunt u mailen naar volksuniversiteit@cultuurconnectie.nl  (volksuniversiteiten) of zoomproject@cultuurconnectie.nl  (cultuureducatie).