Special Volksuniversiteiten, 2021/6

Steinmetz-penning voor Henk Satijn | voorzitter LDOV-COV | voortzetting Zoom-project in 2021/2022
 
Henk_Satijn_Steinmetzpenning_4x3
Henk Satijn ontvangt Steinmetz-penning

Tijdens de ALV op 10 juni jongstleden heeft Henk Satijn afscheid heeft genomen als vice-voorzitter van het bestuur van Cultuurconnectie. Voor zijn jarenlange toewijding en inzet als voorzitter van de BNVU, als vice-voorzitter van Cultuurconnectie én als warm pleitbezorger van het volksuniversiteitswerk, ontving hij de Steinmetz-penning. Cultuurconnectie bracht een verrassingsbezoek om de penning en de bijbehorende oorkonde aan hem te overhandigen.

Els_Schrama_4x3
Voorzitter LDOV-COV stelt zich voor

Sinds het najaar van 2020 heeft het LDOV-COV een nieuwe voorzitter gevonden in de persoon van Els Schrama, directeur van Volksuniversiteit Utrecht. Zij stelt zich graag aan u voor: “Als voorzitter van het LDOV-COV wil ik graag de overeenkomsten versterken. In samenwerking met onze brancheorganisatie Cultuurconnectie is dat een mooie opgave waarvoor ik mij volledig ga inzetten.”

Lees meer...
Zoom-project_composite
In 2021/2022 opnieuw Zoom-accounts voor volksuniversiteiten

De Zoom-projecten van Cultuurconnectie zijn een groot succes. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Cultuurconnectie op 10 juni 2021 heeft Cultuurconnectie met gepaste trots de indrukwekkende cijfers gepresenteerd en is tevens het goede nieuws gemeld dat de volksuniversiteiten ook komend cursusjaar weer mogen rekenen op de Zoom-accounts binnen het Volksuniversiteit Zoom-project, met dank aan Stichting tot steun aan het Volksuniversiteitswerk én de Stichting ter Bevordering van het Volksuniversiteitswerk, die dit opnieuw mogelijk maken. Dat het Zoom-project voor de volksuniversiteiten een groot succes is, blijkt uit de cijfers (stand per 9 juni 2021): 1.150 Zoom-licenties uitgegeven, 43.942 sessies van gemiddeld ruim 1,5 uur per sessie, ruim 500GB aan opgeslagen videoregistraties en een totaal van 269.184 ‘participants’ binnen het volksuniversiteiten Zoom-project!

Lees meer...
Verzoek: opschonen video’s Zoom-project

Het succes van de Zoom-projecten vertaalt zich ook in het veelvuldig gebruik van de (cloud)recording-functie. Vele sessies worden door de deelnemende docenten van de volksuniversiteiten opgenomen en opgeslagen. Ruim 500GB aan videomateriaal is reeds gerealiseerd binnen het Volksuniversiteiten Zoom-project. Daarin nadert het project de limiet van de totale opslag. Daarom is eind mei aan de admins het verzoek gedaan alle gebruikers (docenten) van de Zoom-accounts binnen hun organisatie (Zoom-groep) te vragen of zij de opgeslagen recordings willen verwijderen (indien deze niet meer gebruikt worden) zodat ruimte vrijgemaakt wordt voor nieuwe, toekomstige videoregistraties binnen het project. Bij deze een herhaling van dit verzoek.

Lid_worden_skewed
Lidmaatschap Cultuurconnectie: de voordelen op een rij

Regelmatig krijgt Cultuurconnectie vragen over het lidmaatschap bij de brancheorganisatie vanuit volksuniversiteiten. Op donderdag 27 mei 2021 heeft Cultuurconnectie via Zoom meerdere volksuniversiteiten bijgepraat over de mogelijkheden binnen en de voordelen van een lidmaatschap van onze branchevereniging. Enkele voordelen, specifiek voor volksuniversiteiten:

  • eigen aanspreekpunt (coördinator volksuniversiteiten);
  • eigen overleg (LDOV-COV) met onder andere jaarlijkse bespreking van cursistencijfers en onderwerpen als Google Grants, ANBI, visie-ontwikkelingen et cetera;
  • eigen netwerkgedeelt op ons Ledennet, exclusief toegankelijk voor vulksuniversiteiten;
  • publieksportal Volksuniversiteit.nl met vermelding van alle volksuniversiteiten en cursusaanbod van leden;
  • Google Grants voor alle volksuniversiteiten ($10.000 per maand), voordelige campagne via preferred supplier SDIM;
  • lopend onderzoek landelijke sociale media campagne voor volksuniversiteiten;
  • nationale tv-campagnes (in 2016 en 2017);
  • 25 volksuniversiteiten aangesloten (en meer volksuniversiteiten sluiten zich aan).

Cultuurconnectie is met meerdere volksuniversiteiten in gesprek over een mogelijk lidmaatschap en enkele concrete toezeggingen zijn al gedaan. Ook lid worden? Al vanaf 550 euro per jaar bent u met uw volksuniversiteit lid van Cultuurconnectie, inclusief uw cursusaanbod op www.volksuniversiteit.nl, deelname aan het LDOV-COV en dat allemaal naast alle algemene ledenvoordelen. Mocht u de contributie niet kunnen betalen, dan kijken we graag gezamenlijk naar de financiering daarvan door de Stichting tot steun aan het Volksuniversiteitswerk. Wilt u meer informatie of een aanmeldformulier ontvangen? Mail dan naar volksuniversteit@cultuurconnectie.nl

 
Agenda
 
Logo_VU_4x4
13 oktober
LDOV-COV bijeenkomst

Het eerstvolgende LDOV-COV zal plaatsvinden op woensdag 13 oktober 2021 om 10:00 uur.